Vlastivěda II.
Opakování
Email address *
Který přemyslovský kníže jako první přijal křest? *
1 point
Vyber pravdivé věty. *
2 points
Required
Kdo byla matka svatého Václava? *
1 point
Kdo byla babička svatého Václava? *
1 point
Vyber pravdivé věty o svatém Václavovi. *
2 points
Required
Vyber pravdivé věty o svatém Vojtěchovi. *
2 points
Required
Kníže Oldřich (syn Boleslava I.) byl milé povahy. Při honu se setkal s knížetem Prokopem, poté nechal vybudovat klášter u řeky Sázavy. *
1 point
Za vlády Oldřicha byla natrvalo k Čechám připojena Morava. *
1 point
Oldřichova manželka se jmenovala Božena, byla to princezna. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy