ФИШ ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ, която ще бъде включена в съставянето на Инвестиционна карта за приоритетно развитие на Южен централен район за периода 2021-2027 г.

Предстои планиране на следващия програмен период на ЕС - 2021-2027 г.

В изпълнение на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“ (BG05SFOP001-2.009-0066) по ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, „Фондация за прозрачни регламенти“ има ангажимент да съдейства на гражданите и администрациите от Южен централен район за изготвянето на Инвестиционна карта за приоритетно развитие на района –
„ПАКТ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН“

За целта е изготвен настоящият Фиш за проектна идея, който се разпространява сред областните и общинските администрации, както и сред граждански организации и други заинтересовани страни в Южен централен район.

Идеите ще бъдат събрани и обобщени, и предложени за обсъждане, коригиране и допълване на предстоящо информационно събитие „ИНКУБАТОР ЗА ИДЕИ“ през м. ноември 2019 г.
Моля, споделете тук вашите идеи за надобщински проекти – проекти, които ще повлияят развитието минимум на една област (Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково) или на целия Южен централен район:
Обща информация
Наименование на проектната идея *
Лице за контакт *
Телефонен номер: *
Ел. поща: *
Изпълнението на проекта ще допринесе за развитието на следната/ите област/и от Южен централен район: *
Required
Описание на проектната идея
Описание на обекта на интервенция *
- Кой обект или група обекти са предложени за подкрепа? - Къде се намира обектът или групата обекти?
Описание на целите и нуждите, които се адресират с проекта (обосновка): *
- Какви са целите на проектната идея?- Какви са проблемите и местните нужди, които се адресират с проектната идея?- Как проектната идея ще допринесе за развитието на Южен централен район?
Проектна готовност: *
- Каква е проектната готовност за изпълнение на проектната идея - има ли разработени предпроектни проучвания или инвестиционен проект?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy