Ansvarserklæring
Sikkerhetsregler, Oslo Klatresenter:

All klatring innebærer en risiko. For å minimere denne risikoen plikter alle som besøker Oslo Klatresenter seg til å følge våre sikkerhetsregler.

Alle må skrive under på at de har lest og forstått våre sikkerhetsregler før de kan klatre hos oss. Dette gjelder også for deg som skal buldre eller bruke autobelay. For personer under 13 år må foresatte skrive under.

1. Alle har lov til å buldre hos oss.
Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.

2. Alle har lov til å klatre (men ikke sikre) på topptau og led på alle vegger.
All klatring skal foregå med utstyr godkjent av UIAA (CE-godkjenning)
Unngå å stikke fingre i boltehengere, karabiner og annet stål.

3. For å kunne sikre må man ha topptaukort (for sikring på topptau) eller brattkort (for sikring på led og topptau).
Hvis du ikke har sikringskort kan du sikre i 2.etasje, forutsatt at du har deltatt på sikringskurs for mindre enn 3 måneder siden.

4. En person over 18 år med brattkort (topptau og ledsikring) eller topptaukort (topptausikring) kan veilede en person uten sikringskort forutsatt at veilederen alltid holder i den passive tauenden, står på bakken og har sin fulle oppmerksomhet på sikreren.

5. Ved bruk av autobelay er det ikke noe krav om brattkort eller topptaukort, men du er forpliktet til å sette deg inn i hvordan man bruker denne. Henvend deg i resepsjonen hvis du ikke har fått opplæring i bruk av autobelay.

6. Du plikter til å følge instrukser fra personalet og annen informasjon gitt på senteret. Personalet har rett til å bortvise personer som ikke følger Oslo Klatresenter sine sikkerhetsregler.

7. Barn under 13 år som oppholder seg i anlegget skal være under tilsyn av person over 18 år hele tiden, også i aktivitetsrom for barn, buldrerom og ved bruk av autobelay. Barn under 13 år skal informeres om sikkerhetsreglene på Oslo Klatresenter. Den voksne er ansvarlig for at barnet overholder reglene.

8. Oppdager du feil og eller mangler på anlegget som fører til økt risiko, eller ser at andres atferd kan føre til risiko har du plikt til å varsle personalet.

9. Eksterne aktører må ha tillatelse fra Oslo Klatresenter for å kunne holde lønnede instruksjoner på senteret.

Ansvarserklæring

Oslo Klatresenter plikter å holde anlegget i forsvarlig stand, dette innebærer vegger, fester, faste topptau og annet utstyr Oslo Klatresenter står for.

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene, og forplikter meg med dette til å overholde Oslo Klatresenter sine regler.

Navn *
Your answer
Epost om du ønsker nyheter og tilbud.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.