„Дистанционно обучение в мултикултурна среда”: Регистрация за Сесия 2
12:50 – 14:20. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ (Паралелни сесии):
o ГРУПА 1. Научени уроци, методи и техники за подкрепа на педагогически специалисти в дистанционното обучение; успешни решения за организиране и провеждане на учебния процес
В рамките на тази сесия ще бъдат представени добри практики за подкрепа на учители, директори в рамките на дистанционното обучение; нови педагогически методи и техники, за да се постигне интерактивен учебен процес, който да компенсира максимално дефицитите на обучението от разстояние и да изпозлва всички предимства на дигиталното образование. Организира се съвместно с Фондация „Заедно в час“
o ГРУПА 2. Разбиваме стереотипи или потвърждаваме хипотези - Участието на ромските родители и на образователните медиатори
В рамките на тази сесия ще бъдат педставени добри практики за участието на родители по време на дистанционното обучение, промени в мотивацията на родителите, участието на образователните медиатори и тяхната роля
o ГРУПА 3. Предизвикателства и възможности пред детските градини
По време на дистанционното обучение детските градини останаха като че ли в сянка. Целта на тази сесия е да даде пространство на институциите, работещи с деца от 3 до 7 години, да представят своите успешни практки и предизвикателства

o ГРУПА 4. Истории на успеха: промяната в учениците, която не очаквахме
Дистанционното обучение активизира и самите ученици или най-малкото предложи възможности, те да бъдат активно включени в организирането на учебния процес. Как те се включиха, как използваха учениците наставници и групови лидери, как училищата успяха да запазят активни училищни общности по време на дистанционно обучение.

14.30 – 16.00. СТРАТЕГИИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
В рамките на тази сесия участниците ще обсъдят предложения за организиране на учебния процес през новата учебна година в условията на възможност за обучение от разстояние в електронна среда, необходимостта от нормативни промени и систематизиране и мултиплициране на добрите практики, генерирани по време на дистанционното обучение март – юни 2020 (работа по групи)
Теми за дискусия
• Организиране на работата на образователните медиатори; как ОМ могат да подпомогнат дигиталното образование; какво е портфолиото на образователния медиатор, систематизиране на работата му, необходимост от нормативни промени; необходимост от квалификация и подкрепа
• Подкрепа за педагогическата общност: как педагогическата общност може максимално да използва наличния си ресурс и да генерира добавена стойност от него; нормативни промени
• Как училищата в малките населени места и училищата, работещи с ученици от уязвими групи, могат да работят в условията на обучение от разстояние
• Професионалното образование в условията на обучение от разстояние
За участие в отделните групи, моля, регистрирайте се във формуляра по-долу

Очакваме ви!
Име *
Институция *
email *
Моля, посочете в коя група бихте искали да се включите. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy