แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ท่านมีความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาในเว็บไซต์ครบถ้วน
ที่อยู่ที่ปรากฎสามารถติดต่อได้
รูปแบบการแสดงผลน่าสนใจ
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy