แบบทดสอบวิชานักสะกดรอย
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ระดับชั้น *
ห้อง *
1. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
2. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
3. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
4. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
5. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
6. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
7. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
8. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
9. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
10. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
11. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
12. จากภาพคือสัญลักษณ์ ใด *
1 point
Captionless Image
13. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
14. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
15. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
16. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
17. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
18. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
19. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
20. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
21. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
22. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
23. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
24. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
25. จากภาพคือ อะไร *
1 point
Captionless Image
26. จากภาพคือ อะไร *
1 point
Captionless Image
27. จากภาพคือ อะไร *
1 point
Captionless Image
28. จากภาพคือ อะไร *
1 point
Captionless Image
29. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
30. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
31. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
32. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
33. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
34. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
35. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
36. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
37. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
38. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
39. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
40. จากภาพคือรอยเท้า อะไร *
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service