Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka
Drogi Nauczycielu, Wychowawco!
Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zdiagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem przez uczniów środków psychoaktywnych.
Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.
Omawiam z uczniami tematy dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych
Biorę pod uwagę zdanie uczniów
Wszystkich uczniów traktuję sprawiedliwie
Uczniowie mogą liczyć na mnie w każdej sytuacji
Gdy jakiś uczeń w klasie ma kłopot, inni uczniowie starają się mu pomóc
Uczniowie starają się, aby nikt nie był pozostawiony na uboczu
Młodzież ma pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego
Uczniowie angażują się w życie szkoły
Uczniowie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, rozwijają swoje zainteresowania
Wzajemne relacje wśród uczniów są pozytywne, przyjazne
Uczniowie mają dostęp do środków psychoaktywnych na terenie szkoły
Reaguję w sytuacji, gdy wiem, że uczeń sięga po środki psychoaktywne
ankieta dla nauczycieli
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy