LA CONVIVÈNCIA A L'ESCOLA MEDITERRÀNIA - ALUMNAT CICLE MIG I SUPERIOR
L'ENQUESTA QUE ESTEU A PUNT DE RESPONDRE TÉ COM A OBJECTIU FOMENTAR LA "CULTURA DEL DIÀLEG I LA MEDIACIÓ" COM A EINA BÀSICA EN LA GESTIÓ DE LES RELACIONS A L'ESCOLA.

LLEGEIX DETINGUDAMENT CADASCUNA DE LES AFIRMACIONS SEGÜENTS:


1- VALORA EL GRAU D'ACORD: de l'escala de 1-4 ( 1 TOTALMENT EN DESACORD AL 4 TOTALMENT D'ACORD9

1- En la nostra aula i a la nostra escola aprenem a conviure perquè complim les normes del'aula i de l'escola.
2- Hi ha companys/es que fan sempre el que volen i no respecten les normes, es crea mal ambient i després ho paguem tota la classe.
3- De vegades hem de fer servir la força a l'hora de resoldre els conflictes, per fer-nos respectar pels companys i companyes.
4- Molts dels problemes que tenim l'alumnat són deguts de mancances de comunicació entre nosaltres, amb el professorat o amb les nostres famílies.
5- Quan els/les alumnes falten a classe és suficient amb la justificació de la família.
6- L'origen de molts conflictes a les aules o a l'escola provenen de problemes externs.
7- La funció del professorat és preparar-nos pel nostre futur i no parlar-nos d'emocions o de com ens relacionem.
8- A l'escola l'alumnat i el professorat parlem, discutim i compartim idees sobre com crear un clima de convivència i respecte a l'escola.
9- Els/les alumnes de l'escola creiem que hauríem d'elaborar les normes de convivència plegats amb el professorat, les famílies i monitors de menjador i activitats extraescolars.
10- Els/les alumnes tenim el dret a ser respectats per tota la comunitat (mestres, companys/es, monitors/es...), sense diferències de tracte per raó de gènere, origen, creences...
11- Els/les alumnes podem participar en la gestió dels conflictes en les tutories individualitzades o les tutories entre iguals (entre companys/es).
12- Hi ha alumnat que ho passa malament a l'aula, al pati, a l'escola, a l'entorn i no ho explica ni a la seva família ni a ningú.
13- Quan es produeix una incidència a l'escola, el professorat ens demana la nostra col·laboració per resoldre la incidència. L'alumnat, abans de tot , hem de demostrar solidaritat amb els/les companys/es.
14- La direcció de l'escola i el professorat no han d'intervenir en els conflictes on intervé alumnat de l'escola, però que es produeixen fora de l'escola.
15- Què entens per convivència a l'escola?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms