แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของหน่วยงานในสังกัด
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้
มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เครื่องหมาย ใน  หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน)
1. เพศ *
Required
2. ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ *
3. เรื่องที่มาขอรับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy