ტრენინტი "დასაქმების საფუძვლები" - რეგისტრაცია
სარეგისტრაციო ფორმა შეიცავს პრე-კითხვარს.
სახელი გვარი *
ორგანიზაცია *
მობილური *
ელ-ფოსტა *
პრე-კითხვარი
გთხოვთ, უპასუხოთ ქვემოთ მოცემულ რამდენიმე შეკითხვას. მოცემულ საკითხებზე თქვენი ცოდნისა და გამოცდილების გაგება დაგვეხმარება ტრენინგის უკეთ დაგეგმვასა და პირადად თქვენს საჭიროებებზე მორგებაში. ასევე, ეს კითხვარი დაგვეხმარება ტრენინგის გავლის შემდეგ მიღწეული შედეგების შეფასებაში
რომელი უფრო მეტ სექციას შეიცავს? *
სექციებში ინფორმაცია უფრო მეტად განვრცობილია ______ *
რომელი არის უფრო მეტად მორგებული კონკრეტულ ვაკანსიაზე? *
როგორი ქრონოლოგიით იწერება გამოცდილება და განათლება? *
რომელზე შეიძლება ფოტოს დართვა? *
შეიძლება თუ არა სივიში ჰობისა და ინტერესების ჩართვა? *
პიროვნების განათლების ისტორია, პროფესიული გამოცდილება/კვალიფიკაცია და მათთან დაკავშირებული მიღწევები დეტალურად ჯამდება? *
რომლის სტრუქტურის მთავარი სახეებია უნარ-ჩვევებზე ორიენტირებული და სამუშაოზე ორიენტირებული? *
რომლის საკონტაქტო ინფორმაციის სექციის აუცილებელი პუნქტებია დაბადების თარიღი, მეორე ელ-ფოსტა და ტელეფონის ნომერი? *
რომლის აუცილებელი სექციებია მიზნის განაცხადი და შეჯამების განაცხადი? *
რომლის სტრუქტურის აუცილებელი სექციაა პერსონალური განაცხადი? *
რომლის სტრუქტურის მთავარი სახეებია ქრონოლოგიური, ფუნქციური და კომბინირებული? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy