แบบสมัครสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
เรียน ท่านผู้สนใจสมัครสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์สามารถบอกรับการเป็นสมาชิกได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนตามที่ปรากฎในแบบฟอร์ม
ใบบอกรับการเป็นสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
อัตราค่าสมาชิก
- รายปี จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงิน 120 บาท(รวมค่าจัดส่ง)
- จำหน่ายปลีก ฉบับละ 70 บาท
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
e-mail : *
Your answer
สถานที่ทำงาน *
Your answer
ตำบล/แขวง *
Your answer
อำเภอ/เขต *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
มีความประสงค์ *
รหัสสมาชิก(สำหรับผู้มีความประสงค์ต่ออายุสมาชิก) *
Your answer
ขอให้ท่านจัดส่งวารสารไปที่ *
การชำระเงินเงินสด ด้วยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ *
Required
ชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(โปรดกรอก เลขที่เช็ค/ธนาคาร/สาขา) *
Your answer
ทั้งนี้ ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม ชื่อ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว) *
Your answer
ส่งมาที่ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms