แบบสมัครสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
เรียน ท่านผู้สนใจสมัครสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์สามารถบอกรับการเป็นสมาชิกได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนตามที่ปรากฎในแบบฟอร์ม
ใบบอกรับการเป็นสมาชิกวารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์
อัตราค่าสมาชิก
- รายปี จำนวน 2 ฉบับ จำนวนเงิน 120 บาท(รวมค่าจัดส่ง)
- จำหน่ายปลีก ฉบับละ 70 บาท
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
e-mail :
Your answer
สถานที่ทำงาน
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
มีความประสงค์
รหัสสมาชิก(สำหรับผู้มีความประสงค์ต่ออายุสมาชิก)
Your answer
ขอให้ท่านจัดส่งวารสารไปที่
การชำระเงินเงินสด ด้วยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Required
ชำระด้วยเช็คสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ(โปรดกรอก เลขที่เช็ค/ธนาคาร/สาขา)
Your answer
ทั้งนี้ ขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม ชื่อ – สกุล(นาย/นาง/นางสาว)
Your answer
ส่งมาที่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms