NePoPo Seminar with Hans Verbruggen, 3-4.10.2020 Bydgoszcz
Zapraszamy na seminarium poświęcone systemowi szkoleniowemy NePoPo® z belgijskim pozorantem i szkoleniowcem Hans'em Verbruggen, absolwentem Bart Bellon® NePoPo® Training.

Czy jest NePoPo®?

Bart Bellon® NePoPo® jest to metoda opracowana przez znanego trenera Barta Bellona, wykorzystująca wzmocnienie negtywne [- R] wraz ze wzmocnieniem pozytywnym [+ R]. Jest to niezwykle skuteczna metoda szkolenia wykorzystująca bardzo niski poziom elektrycznej stymulacji obroży zastosowanej po wydaniu danego polecenia (- R: NE), stymulacja jest kontynuowana do momentu, w którym pies wykona oczekiwane zachowanie (+ R: PO), następnie po wykonanym zachowaniu pies jest nagradzany (+ R: PO). Pies jest zasadniczo wzmacniany dwukrotnie za zachowanie, raz poprzez zaprzestanie stymulacji, a następnie poprzez nagrodę.

"Bart Bellon® NePoPo® to nie tylko połączenie dwóch "przydatności", pozytywnego wzmocnienia (+ R) i ujemnego wzmocnienia (-R), ale filozofia życia i treningu. Jest to system nowoczesnego szkolenia psów. System NePoPo® został zainspirowany prawie 40-letnią praktyką, która obejmuje historię, edukację, doświadczenie życiowe, politykę i praktyczność."
Email address *
Regulamin
I Postanowienia ogólne

• Data i miejsce: 3-4.10.2020, "Urokliwy Zakątek", Barcińska 15, 88-306 Szczepanowo k/Bydgoszczy.
• Cena za uczestnictwo: 180 EURO [cena dotyczy zarówno uczestnika z psem, jak i obserwatora] lub 770 PLN.

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłata zaliczki w wysokości 50% ceny na konto Organizatora. Numer konta do wpłaty zaliczki zostanie przesłany drogą email po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników. Zaliczkę należy wpłacic w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca zajęć praktycznych lub/i teoretycznych.
• Wydarzenie może zostać odwołane, jeśli do dn. 31.08.2020 nie uzbiera się minimalna liczba chętnych.
• Noclegi oraz wyżywienie we własnym zakresie. Oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania. Organizator zapewnia serwis kawowy.
• Podczas zajęć wszystkie psy muszą znajdować się pod kontrolą przewodnika. Należy sprzątać po swoim psie na sali oraz na terenach przyległych i parkingu.
• Właściciel jest zobowiązany zapewnić swojemu psu spokojne miejsce odpoczynku pomiędzy ćwiczeniami - np. w klatce kennelowej na sali lub w samochodzie. W przypadku braku takiego miejsca właściciel może zostać poproszony o poczekanie z psem poza salą lub miejscem ćwiczeń.
• Organizator zapewnia dostęp do świeżej wody oraz woreczki na odchody.
• Wystawiamy Faktury VAT.
• Psy biorące udział w zajęciach muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przed rozpoczęciem zajęć należy przedłożyć organizatorowi aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz umożliwić identyfikację chipu lub tatuażu psa.
• Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swojego psa.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestników warsztatów.
• Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w niniejszej ofercie oraz regulaminie, jak również materiałów edukacyjnych dostarczonych przez Organizatora do użytku własnego uczestników.
• W trakcie warsztatów zabronione jest rejestrowanie przez Uczestników treści warsztatów przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, w tym nagrywanie video, chyba że Prowadzący zajęcia wyrażą na to zgodę.


II Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 Organizator zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie użyczać zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom.
2. Poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych w siedzibie Organizatora.

III POLITYKA ZWROTÓW I ANULACJI
Uczestnicy otrzymują od organizatora, tj. Fundacji IRMA - Psy w Służbie Człowieka, zwanej dalej FIPSC, potwierdzenie rejestracji na wydarzenie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzeniu dostępności miejsca. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji oraz wpłacie wymaganej zaliczki w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia uczestnik jest oficjalnie zapisany na wydarzenie. Anulacje rejestracji otrzymane na minimum 3 miesiące przed pierwszym dniem seminarium, konferencji, warsztatów czy innego wydarzenia będą honorowane i wszelkie opłaty, jeżeli takowe zostały dokonane, zrefundowane, lecz pomniejszone o opłaty manipulacyjne. Na zwrot pieniędzy Organizator ma 21 dni. Anulacje dokonane do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia będą zrefundowane w 50% . Na zwrot pieniędzy Organizator ma 21 dni. Anulacje dokonane na mniej niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem wydarzenia nie będą refundowane (nawet jeżeli faktura jeszcze nie została wysłana i jeśli płatność nadal jest oczekująca). W uczciwości do wszystkich uczestników, osoby z potwierdzoną rezerwacją, które nie wezmą udziału w zaplanowanych warsztatach, konferencji, seminarium czy innym wydarzeniu, są zobowiązane do uiszczenia całości opłaty, chyba że organizator FIPSC ustalił inaczej z danym uczestnikiem przed rozpoczęciem wydarzenia. FIPSC jest organizacją zarejestrowaną w Polsce i podlegającą polskiemu prawu. Poprzez akceptację regulaminu przy rejestracji na wydarzenie, jak również polityki zwrotów i anulacji, uczestnik zgadza się i jest zobowiązany do przestrzegania w/w warunków bez względu na kraj zamieszkania. Wszystkie płatności muszą być dokonane przed rozpoczęciem wydarzenia, a w przypadku braku możliwości wcześniejszego przelewu należności, wyłącznie opłata gotówką przed rozpoczęciem danego wydarzenia pozwoli na wzięcie w nim udziału, pod warunkiem, że Organizatot FIPSC wyraził na to zgodę.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z organizatorem:
Jagna Gill, jagna.gill@fundacjairma.pl, tel.: +48 510 291 465 lub +48 726 424 854.
Zgadzam się z postanowieniami *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja IRMA. Report Abuse