แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำชี้แจง
จังหวัดขอนแก่น ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้เรียนเชิญ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม
1. วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงความกาวหน้าในการดำเนินงาน การจับสลากลำดับที่แข่งขัน
2.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ ณ โรงแรมวิวิช จังหวัดขอนแก่น
3. กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศน. สุกัญญา มาชำนิ 089-4180088
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question