Urząd Miasta i Gminy Mrozy - Ankieta
Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Mrozy. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej anonimowej ankiety i udzielenie szczerych odpowiedzi, które - mamy nadzieję - pomogą nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz przyczynią się do wzrostu satysfakcji zarówno z obsługi, jak i samych usług świadczonych przez nasz Urząd. Dzięki Państwa odpowiedziom będziemy wiedzieli, jak oceniają Państwo jakość obsługi mieszkańców, co należy jeszcze poprawić, a co zmienić całkowicie.

Z góry bardzo Państwu dziękuję za poświęcony wysiłek i czas.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz, Dariusz Jaszczuk

W ankiecie pojawiają się pytania, w których możliwa jest jedna odpowiedź, jak i takie, które pozwalają na wybór większej liczby opcji (będzie to zaznaczone przy pytaniu). W miejscach oznaczonym jako inne, jeżeli istnieje taka potrzeba, prosimy o udzielenie krótkiej odpowiedzi pisemnej.

1. Jaki jest / był cel Pana/i dzisiejszej / ostatniej wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy? *
2. Czy przed wizytą w urzędzie próbował/a Pan/i kontaktować się z urzędnikiem w celu uzyskania informacji dot. załatwienia sprawy? *
3. W jaki sposób kontaktował się Pan/i z urzędem w celu uzyskania informacji? (Wypełnić w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pytaniu nr 2)
Jeśli telefonicznie:
tak
nie
Czy łatwo było się dodzwonić?
Czy przez telefon uzyskał/a Pan/i potrzebne informacje?
Jeśli na stronie internetowej:
tak
nie
Czy łatwo było odnaleźć na stronie potrzebne informacje?
Czy informacje były wystarczające?
Jeśli e-mailowo:
tak
nie
Czy odpowiedź na pytanie e-mailowe była wystarczająca?
Czy udzielenie odpowiedzi odbyło się w krótkim czasie?
4. Czy bez problemu trafił/a Pan/i dziś / podczas ostatniej wizyty do odpowiedniego pracownika w urzędzie? *
5. Czy oznaczenia wewnątrz budynku (tablice, tabliczki informacyjne) są wystarczające? *
6. W jaki sposób najczęściej uzyskuje Pan/i informacje dotyczące Urzędu Miasta i Gminy Mrozy i jego funkcjonowania? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
7. Czy wie Pan/i o istnieniu strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy – www.mrozy.pl? *
8. Jeśli tak, jak ocenia Pan/i jej zawartość?
9. Proszę zaznaczyć, na ile ważne są dla Pana/i wymienione poniżej zagadnienia podczas załatwiania spraw w urzędzie? *
bardzo ważna
ważna
ani ważna, ani nieważna
nieważna
zdecydowanie nieważna
1) Czas oczekiwania na przyjęcie przez docelowego pracownika urzędu
2) Uprzejmość pracownika urzędu
3) Wiedza i kompetencja pracownika urzędu
4) Uzyskanie pełnej informacji na temat załatwienia sprawy
5) Pomoc w wypełnianiu dokumentów
6) Proste, nieskomplikowane przyjazne dla klienta procedury
7) Terminowość załatwiania sprawy
8) Warunki lokalowe urzędu
9) Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność
10. Czy udało się załatwić Panu/i sprawę? *
11. Jakie emocje towarzyszą Panu/i podczas wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
12. Jak długo oczekiwał/a Pan/i na przyjęcie przez pracownika? *
13. Ile trwała dzisiejsza / ostatnia Pana/i wizyta w urzędzie? *
14. W jakim terminie została załatwiona Pana/i sprawa? *
15. Czy i na jakie trudności napotkał/a Pan/i podczas załatwiania sprawy? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
16. Proszę opowiedzieć o swoich wrażeniach podczas pobytu w urzędzie i załatwiania swojej sprawy w kwestii sposobu obsługi pracownika urzędu w Pana/i sprawie: *
zdecydowanie tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy pracownik urzędu powitał się z Panem/ią w miły i uprzejmy sposób?
Czy pracownik urzędu był łatwo dostępny/ dyspozycyjny?
Czy docelowy pracownik urzędu był kompetentny i miał wiedzę?
Czy pracownik urzędu przekazywał Panu/i informacje w sposób zrozumiały?
Czy informacje udzielone Panu/i na temat konkretnej sprawy były szczegółowe, wyczerpujące i wystarczające do ich załatwienia?
Czy pracownik urzędu odnosił się do Pana/i w miły i uprzejmy sposób?
Czy pracownik urzędu proponował Panu/i – z własnej inicjatywy - pomoc w wypełnieniu dokumentów?
Czy sprawa została załatwiona szybko i sprawnie?
Czy sprawa została załatwiona w terminie?
Czy pracownik urzędu pożegnał się z Panem/ią w miły i uprzejmy sposób?
Czy załatwienie sprawy wiązało się ze skomplikowanymi i niezrozumiałymi dla Pana/i procedurami postępowania?
17. Jakie są Pana/i wrażenia po pobycie w urzędzie w kwestii wizerunku pracownika urzędu oraz warunków lokalowych? *
zdecydowanie tak
raczej tak
ani tak, ani nie
raczej nie
zdecydowanie nie
Czy dostępność miejsc na parkingu przed budynkiem urzędu jest wystarczająca?
Czy godziny otwarcia urzędu były dla Pani/Pana odpowiednie?
Czy trafienie do odpowiedniego pracownika w urzędzie było łatwe?
Czy w urzędzie zapewniona jest odpowiednia ilość miejsc siedzących dla oczekujących na obsługę klientów?
Czy urząd zapewnia łatwy dostęp do informacji i formularzy?
Czy urząd zapewnia miejsce, w którym można spokojnie wypełnić formularze?
Czy w urzędzie jest czysto, panuje ład i porządek?
Czy ubiór pracownika urzędu był dostosowany do wizerunku pracownika urzędu?
18. Czy Pana/i zdaniem należy wprowadzić zmiany, które polepszą jakość usług świadczonych przez urząd? *
19. Proszę wskazać kierunki zmian w funkcjonowaniu urzędu i obsługi Interesanta, jakie według Pana/i są istotne? (możliwość wielokrotnego wyboru) *
Required
20. Proszę w skali od 1-7 (gdzie 1 to najsłabsza ocena, a 7 - najwyższa) ocenić Pana/i ogólne wrażenie z pobytu i obsługi w urzędzie podczas dzisiejszej / ostatniej wizyty *
21. Jakie cechy Pana/i zdaniem powinien posiadać urzędnik? Gdzie 1 to najmniej istotna wartość (cecha nie jest istotna dla Pana/i), a 7 to najwyższa wartość (bardzo pożądana dla Pana/i cecha) *
1
2
3
4
5
6
7
Posiada niezbędną wiedzę i zna przepisy prawa (kompetentny urzędnik)
Udziela pomocy / doradza klientowi podczas załatwiania sprawy
Sprawnie i terminowo obsługuje klienta / szybko załatwia sprawę
Uprzejmy, życzliwy, wysoka kultura osobista
Bezinteresowny / uczciwy
Komunikuje się (ustnie, pisemnie) w sposób jasny i zrozumiały dla klienta (komunikatywność)
Odpowiednio, schludnie ubrany
Cierpliwy, wyrozumiały
Dostępny dla klienta
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service