Dotazník k pasportizácii existujúcej infraštruktúry výskumu a inovácií v SR
Email address
Názov univerzitného vedeckého parku (ďalej len "UVP"), alebo výskumného centra (ďalej len "VC"):
Your answer
Aký bol počet podnikov usadených v UVP / VC?
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
Aká je celková plocha UVP/VC určená na prenájom (v m2)?
Your answer
Aká je skutočne prenajatá plocha UVP / VC (v m2)?
Your answer
Ročné prevádzkové náklady v tis. Eur:
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
Celkové ročné príjmy UVP/VC:
- inštitucionálne financovanie (univerzita, SAV, MŠVVaŠ SR, a iné):
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
- príjmy z grantov vo verejnom sektore (APVV, VEGA):
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
- príjmy z kontraktačného výskumu:
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
- iné komerčné príjmy (vrátane nájmu):
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
- príjmy z európskych a iných zahraničných zdrojov:
v roku 2015
Your answer
v roku 2016
Your answer
v roku 2017 (odhad)
Your answer
Ukazovatele ekonomickej špecializácie
Uveďte prosím, v ktorých odvetviach podnikajú firmy vo Vašom UVP / VC (do riadkov prosím uviesť názov triedy odvetvia podľa ekonomickej klasifikácie činností SK NACE):
Your answer
Uveďte prosím tri najdôležitejšie odvetvia s odhadom ich podielu na ročných tržbách UVP / VC (do riadkov prosím uviesť názov triedy odvetvia podľa ekonomickej klasifikácie činností SK NACE, podiel na tržbách v %):
Your answer
Ukazovatele výskumnej špecializácie
Uveďte prosím 3 až 5 najvýznamnejších oblastí vedy a výskumu, na ktoré sa špecializuje Váš UVP / VC a podniky u Vás pôsobiace:
Your answer
Uveďte prosím 3 až 5 najvýznamnejších oblastí vedy a výskumu, na ktoré sa špecializuje Váš UVP / VC a podniky u Vás pôsobiace, súčasne prosím označte v riadkoch význam tejto oblasti pre špecializáciu Vášho UVP / VC (XXX = zásadný, XX = dôležitý, X = menej dôležitý):
Your answer
Vytvorte zoznam unikátneho prístrojovo-technického vybavenia v relevancii na vedné oblasti, ako aj počet výskumno-vývojových pracovníkov pre jednotlivé oblasti:
Your answer
Uveďte počet výskumno/vývojových pracovníkov vo väzbe na jednotlivé špecializačné oblasti oblasti UVP / VC resp. podniky v ňom pôsobiace (prosím uvádzajte ku každej špecializačnej oblasti UVP / VC počet pracovníkov):
Your answer
Ukazovatele medzinárodnej kooperácie vo vede
Uveďte zoznam projektov, na ktorých spolupracuje Vaše UVP / VC v rámci Európskeho strategického fóra pre výskumné inraštruktúry (ESFRI):
Your answer
Spolupracuje Váš UVP / VC alebo podniky u Vás pôsobiace s inými výskumnými infraštruktúrami v zahraničí ako ESFRI? Uveďte prosím 3 až 5 najvýznamnejších infraštruktúr:
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms