Musztra paradna w Orkiestrze dętej - warsztaty dla choreografów strażackich Orkiestr dętych w Szczercowie, 14-15 marca 2020 roku

Zapraszamy do zgłaszania się chętnych przedstawicieli kadr strażackich Orkiestr dętych do uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez Związek OSP RP w ramach projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Warsztaty odbędą się równolegle w dwóch panelach:
- artystycznym: musztra paradna w orkiestrze dętej (z uwzględnieniem grup tanecznych); trenerzy Dariusz K. Krajewski, Katarzyna Czyżak
- zarządzania: zarządzanie w organizacji pozarządowej prowadzącej strażacką Orkiestrą dętą (funkcjonowanie Orkiestry w przestrzeni prawnej, obowiązki sprawozdawcze wynikające z prowadzenia organizacji, organizacja pracy zarządu, organizacja wyjazdów a kwestie formalno-prawne, status OPP); prowadzący Katarzyna Standerska.

Warsztaty w pierwszej kolejności skierowane są do dwuosobowych zespołów kadr Orkiestr - jedna do uczestnictwa w panelu artystycznym (choreograf lub inna osoba zajmująca się paradami orkiestry/grupy tanecznej), druga - panelu z zarządzania w Orkiestrze (członkowie zarządów, kierownik, manager itp.). Pierwszeństwo kwalifikacji mają Orkiestry/osoby, które nie uczestniczyły dotychczas w warsztatach w ramach projektu "Pracowania Orkiestry Strażackiej" w 2019 roku. Zgłoszenia przedstawiciela Orkiestry na jeden panel lub większej ilości niż 2 z jednej Orkiestry będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu naboru uczestników. Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać najpóźniej na 7 dni przed terminem warsztatów. Późniejsze rezygnacje lub ich nie zgłoszenie do zespołu projektu, umieszczają zgłoszonego (wraz z drugą osobą z Orkiestry) na końcu listy rezerwowej kolejnych warsztatów organizowanych w ramach projektu. W przypadku zmiany osoby uczestniczącej w warsztatach z danej orkiestry po terminie naboru, taki tandem również umieszczony jest na końcu listy rezerwowej.

Zgłoszenia, w formie wypełnienia niniejszego formularza, przyjmowane są do dnia 1 marca 2020 roku. Do tego dnia można modyfikować swoje zgłoszenia. Planowana maksymalna liczba osób: po 35 na każdy z paneli. Przyjmujemy zgłoszenia od osób pełnoletnich.

Warsztaty odbędą się w hali sportowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej (woj. łódzkie, pow. bełchatowski). Część zajęć odbędzie się z Orkiestrą OSP Szczerców. Orkiestry zainteresowane goszczeniem warsztatów w 2020r. (październik/listopad) zachęcamy do wypełnienia formularza https://docs.google.com/forms/d/1sqQlA-MIvr3ywbV0zmp3G1XtGs4Yvml03_3JhKZgSXI/edit i kontaktu telefonicznego i mailowego.

Początek warsztatów o godz. 9:30 w sobotę 14 marca, zakończenie o godz. 14:00 wspólnym obiadem w niedzielę 15 marca.

Dojazd uczestników we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają ze środków projektu nocleg z soboty na niedzielę, pełne wyżywienie, trenerów. Gospodarze warsztatów - Orkiestra OSP Szczerców i Gmina Szczerców użyczają sale szkoleniowe oraz możliwość pracy z udziałem żywego materiału - Orkiestry. Więcej o Orkiestrze na (http://orkiestra.szczercow.pl/).

Prowadzący:
1.Dariusz K. Krajewski - dyrygent Orkiestry Grandioso z Radomia, Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Z Orkiestrą jest laureatem nagród na konkursach ogólnopolskich i zagranicznych w Randze Mistrzostw Świata i Europy, m.in. zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku w Paradzie Marszowej, a w 2019 roku Wicemistrzostwo. Główny organizator Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych OKOD oraz Kursu Jurorów SPOD. Pomysłodawca i organizator Mistrzostw Polski Orkiestr. Jest jurorem konkursów orkiestr dętych w metodzie One World Judging System.

2. Katarzyna Standerska - Prezes Zarządu Fundacji CEdR, stale edukującej i wspierającej m.in. Ochotnicze Straże Pożarne w zakresie formalno-prawnym, księgowym, a także pozostałych aspektach zarządzania organizacjami pozarządowymi.

3. Katarzyna Czyżak - kierownik artystyczny Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna oraz wieloletni tamburmajor Orkiestry Dętej Miasta Leszna. Kierownik sekcji Tamburmajorek Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów mażoretkowych.

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z kadrą projektu ze Związku OSP RP:
1. Koordynator – Monika Kajzer (m.in. sprawy organizacyjne i formalne projektu oraz organizacja logistyczna warsztatów), tel. 512 577 181 e-mail ps@zosprp.org.pl
2. Kierownik merytoryczny – Bartłomiej Robak (sprawy doboru prowadzących, materiałów szkoleniowych, konsultacje treści warsztatów), tel. 608 579 796, e-mail: orkiestryosp@gmail.com
Email address *
"Pracownia Orkiestry Strażackiej" - Projekt Związku OSP RP
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy