Społeczna obserwacja “wyborów” prezydenckich 2020!
Jako eksperci od spraw wyborczych i doświadczeni obserwatorzy wyborów uważamy, że nie można określać mianem wyborów tego, co odbyć się ma 10 maja br., z uwagi na łamanie polskiego prawa i niespełnienie podstawowych standardów międzynarodowych. Jednakże, mając na uwadze dobro wspólne, jakim jest proces wyborczy oraz zaufanie, jakim darzy go społeczeństwo, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie obserwacji dnia głosowania, niezależnie od trybu, w jakim będzie ono przebiegało.

Dołącz do nas i razem z nami obserwuj przebieg głosowania! Szukamy chętnych, którzy 10 maja br. udadzą się do komisji wyborczych oraz na ulice miast, miasteczek i wsi, gdzie zostaną ustawione urny pocztowe.

Planujemy trzy sposoby obserwacji:
- gminnych obwodowych komisjach wyborczych, czyli tam, gdzie odbywać się będzie proces liczenia głosów – jednak w związku z niejasnościami prawnymi, nie mamy pewności, czy zostaniemy dopuszczeni do obserwacji w tych komisjach;
- okręgowych komisjach wyborczych;
- przy tzw. urnach pocztowych.

Podkreślamy, że jesteśmy świadomi istniejącego zagrożenia epidemiologicznego i ograniczeń, jakie nakłada na nas obecna sytuacja w kraju. Dlatego każdy obserwator powinien dopasować formę obserwacji do swoich możliwości, stanu zdrowia i zobowiązań rodzinnych.

Na Wasze pytania o społeczną obserwację wyborów w kontekście "wyborów" prezydenckich odpowiadamy tu: http://odpowiedzialnapolityka.pl/index.php/obserwacja-wyborow-prezydenckich-2020/
Email address *
Imię (zgodnie z danymi w dowodzie osobistym) *
Your answer
Drugie imię (zgodnie z danymi w dowodzie osobistym) *
Your answer
Nazwisko (zgodnie z danymi w dowodzie osobistym) *
Your answer
Numer PESEL (konieczny dla wystawienia zaświadczenia dla obserwatora, zgodnie ze wzorem PKW) *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Czy obserwowałeś/aś już kiedyś wybory? *
Opisz proszę swoje doświadczenie w obserwacji - gdzie, kiedy i z ramienia ktorej organizacji obserwowałeś/aś? (jeśli brak, zostaw puste pole)
Your answer
Czy masz jakieś inne doświadczenie wyborcze? Byłeś/aś np. członkiem obwodowej komisji wyborczej?
Your answer
W jakiej gminie będziesz chciał/a prowadzić obserwację? - miejscowość (w przypadku Warszawy dzielnica) *
Your answer
Jaki rodzaj obserwacji preferujesz? (weź pod uwagę swój stan zdrowia oraz ryzyko zakażenia wirusem, wynikające z różnych form obserwacji) *
Required
Termin wyborów nie jest jeszcze pewny - zaznacz wszystkie daty, gdy jesteś dostępny/a. *
Required
Kiedy wolisz obserwować? *
Czy jeżeli liczenie głosów będzie trwało również w poniedziałek i w następne dni robocze po zakończeniu głosowania, będziesz mógł/mogła obserwować również w dni robocze? *
Czy masz prawo jazdy i dostęp do samochodu? *
Czy posiadasz smartfona? (obserwatorzy będą raportowali dane do sztabu akcji obserwacyjnej za pomocą aplikacji na smartfony i tablety) *
Czy posiadasz tablet? *
Czy posiadasz ważny paszport? (w przypadku braku możliwości obserwacji społecznej, zostanie podjęta próba rejestracji obywateli polskich jako obserwatorów międzynarodowych) *
Czy wśród osób, które zgłosiły się na obserwację jest ktoś z kim chciał(a)byś prowadzić obserwację w zespole dwuosobowym (jeżeli będzie taka możliwość)? - wymień proszę tą osobę z imienia i nazwiska
Your answer
Deklaracja Obserwatora/Obserwatorki - "podpisanie" i stosowanie zasad opisanych w deklaracji jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w obserwacji. Złamanie poniższych zasad może być podstawą do pozbawiania obserwatora prawa do dalszego uczestnictwa w misji. *
Captionless Image
Wysłanie do Fundacji Odpowiedzialna Polityka danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celu wzięcia udziału w obserwacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w misji obserwacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu (numer telefonu) przez Fundację ePaństwo - właściciela i operatora aplikacji Monitoruj Wybory - narzędzie które będzie używane przez obserwatorów w dniu wyborów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w misji obserwacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Mam świadomość, że posiadam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu (imię, drugie imię, nazwisko i numer PESEL) przez Fundację ePaństwo, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska lub Stowarzyszenie 61 - w celu wystawienia zaświadczenia dla obserwatora społecznego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w misji obserwacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. Mam świadomość, że posiadam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Fundację Odpowiedzialna Polityka – na potrzeby wysyłki newslettera. Mam świadomość, że posiadam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Fundację Odpowiedzialna Polityka – na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych na misje społecznej obserwacji wyborów. Mam świadomość, że posiadam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. *
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Odpowiedzialna Polityka z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 16/76; 03-965 Warszawa (dalej także “Fundacja”).//Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail obserwatorzy@odpowiedzialnapolityka.pl oraz pisemnie na ww. adres siedziby Fundacji.//Twoje dane osobowe przesłane do Fundacji będą przetwarzane w celu rekrutacji i wzięcia udziału w misji obserwacji wyborów prezydenckich 2020, oraz, w przypadku zaznaczenia stosownej opcji w formularzu, wysyłki newslettera i/lub na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych na misje społecznej obserwacji wyborów - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej “RODO”); w zakresie Twoich danych, których podanie jest opcjonalne, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych dotyczących kolejnych misji obserwacji wyborów, w razie wyrażenia zgody - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO; ustalenia ewentualnych roszczeń, obrony przed nimi lub w celu ich dochodzenia przez Fundację - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Fundacji realizacji ochrony jej praw.//Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fundacji w związku z prowadzoną rekrutacją tj. podmiotom świadczącym usługi IT.//Ze względu na przekazywanie danych za pośrednictwem formularza oferowanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dalej „Google”) Twoje dane są z reguły transferowane do USA. Google posiada certyfikat Privacy Shield i jest podmiotem zobowiązanym do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA.//Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnie prowadzonej przez Fundację rekrutacji. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, z tym, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych i/lub wysyłki newslettera – dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.//Przysługuje Ci prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia tych danych.//Przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.//Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.//Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w testach kursu online dla obserwatorów. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojego zgłoszenia w procesie rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne w zakresie danych niewymaganych przez Fundację.//Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu// * *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Odpowiedzialna Polityka. Report Abuse