KARTA UCZESTNIKA
Szkoły Samoobrony PROTECT YOURSELF - Fighting & Defense School
Adres: ul. Warszawska 59 II piętro

www.protect-yourself.pl www.kravmaga.bialystok.pl www.defendo.bialystok.pl www.cross.bialystok.pl

tel. 604576088 info@protect-yourself.pl

DANE OSOBOWE:

Email address *
Imię i nazwisko
W przypadku osób niepełnoletnich prosimy najpierw o imię i nazwisko opiekuna, a następnie osoby niepełnoletniej (uczestnika).
Your answer
Telefon *
Your answer
Data urodzenia (uczestnika) *
MM
/
DD
/
YYYY
Interesują mnie zajęcia: *
Required
Posiadany stopień: *
Jeśli już u nas ćwiczysz to napisz swój aktualny stopień treningowy. Jeśli nie masz stopnia wpisz "POCZĄTKUJĄCY"
Your answer
O szkole i zajęciach wiem: *
OŚWIADCZENIA
- Oświadczam, że nigdy nie byłem/am karany/na sądownie.
- Oświadczam, że jestem pełnoletni/pełnoletnia a jeśli nie ukończyłem/ukończyłam 18 lat, posiadam zezwolenie rodzica/opiekuna na uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnej samoobrony.
- Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do mojego uczestnictwa w zajęciach.
- Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o objęciu mnie grupowym ubezpieczeniem z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NWW). Jednorazową składkę za sezon należy uiścić u instruktora.
- Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że w wyniku treningu mogę ulec kontuzji, oraz trwale utracić zdrowie. Jestem tego w pełni świadomy i godzę się na ten fakt, biorąc odpowiedzialność na siebie.
- Zobowiązuję się nie rozpowszechniać nabytej wiedzy i umiejętności oraz nie wykorzystywać jej w działaniach niezgodnych z prawem.
- Oświadczam, że na zajęciach bezwarunkowo będę przestrzegał/a instrukcji instruktora oraz jego poleceń. W przeciwnym razie muszę się liczyć z tym, że zostanę wyproszony/na z zajęć.
- Oświadczam, że będę dbać o czystość lokalu i swoją higienę osobistą.
- Zezwalam na udostępnienie moich danych oraz informacji o uczestnictwie w treningach Policji i innym przedstawicielom prawa w Polsce.
- Zgadzam się na publikowanie zdjęć oraz filmów reklamowych sporządzonych na regularnych treningach, szkoleniach, pokazach, imprezach integracyjnych, egzaminach, seminariach i innych okazjonalnych wydarzeniach organizowanych przez organizację PROTECT YOURSELF – Fighting & Defense School; wykorzystujących mój wizerunek w celach komercyjnych. Zrzekam się z czerpania korzyści majątkowych i innych materialnych z publikacji w/w materiałów.
- Zezwalam na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133).
- Zobowiązuję się do regularnego uiszczania składki członkowskiej do 10-tego każdego miesiąca, za dany miesiąc, zgodnie z cennikiem Szkoły Samoobrony. Jednocześnie mam świadomość, iż NIE JEST MOŻLIWE obniżenie należności z powodu mojej nieobecności. Zgadzam się również z faktem, że nie jest możliwe przenoszenie na kolejny miesiąc rozliczeniowy opłaty za zajęcia, na których byłem/byłam nieobecny/nieobecna.
REGULAMIN
1. BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK ZMIANY OBUWIA.
2. Obowiązkowa koszulka treningowa swojej sekcji (United Krav Maga; Defendo).
3. Szacunek trenujących do siebie nawzajem.
4. Zachowaj i zostaw po sobie porządek. Posprzątaj po sobie butelki i swoje przedmioty.
5. Dbaj o sprzęt treningowy.
6. Szkoła Samoobrony NIE ODPOWIADA za pozostawione rzeczy na terenie szkoły.
7. Zakaz udziału w treningu pod wpływem alkoholu.
8. ZASTRZEGAMY sobie prawo wyproszenia uczestnika z zajęć bez podawania przyczyn.
DANE DO PRZELEWU:
CENTRUM ROZWOJU I SAMOOBRONY S.C.
36 1750 0012 0000 0000 3277 6337

Tytuł przelewu: sekcja; grupa; imię i nazwisko oraz miesiąc i rok (np. Defendo, Combat Tech, Jan Kowalski - maj 2017)

Aktualny grafik:
http://protect-yourself.pl/oferta/treningi/
Aktualny cennik:
http://protect-yourself.pl/oferta/cennik/

Pierwszy trening GRATIS!

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms