Mírně pokročilý - Pre Intermediate
Test obsahuje 50 otázek a nemá časový limit. Aby vyšel výsledek co nejpřesněji, prosím nepoužívejte slovník a pokud nebudete znát odpověď, netipujte a zaškrtněte "Nevím odpověď."

Všechny otázky jsou uzavřené - tudíž stačí vybrat jednu z nabídnutých možností. 

Úkolem je buď vybrat správné slovo či frázi do věty nebo zvolit odpověď na otázku ano / ne.

_______________________________________________

There are 50 questions in the test and there is no time limit. If you want the result to reflect your level of English evenly, do not use a dictionary. In case you do not know the answer, tick "I don't know the answer." 

All of the questions are closed ones - you just need to select one of the options provided. 

You need to pick a correct word or phrase to complete a sentence or to select a yes/no answer to a question.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení
Telefonní číslo
Mám zájem o:
Jak jste se o nás dozvěděli? *

There is not ……………………………………. tea in the cupboard.

1 point
Clear selection

They never say hello to …………………………………. .

1 point
Clear selection
What do you do?
1 point
Clear selection
Will the sun go down tomorrow?
1 point
Clear selection
Were you at school yesterday?
1 point
Clear selection
I ................ a car when I ................ 23.
1 point
Clear selection
What are your plans for the weekend? 
1 point
Clear selection
Did you see anybody yesterday?
1 point
Clear selection

I …………………………………….. …………………………………….. such a great film before!

1 point
Clear selection
Who ............... the window? 
1 point
Clear selection
Children …………………………………….. smoke!
1 point
Clear selection
A: Have you heard their latest song? 
B: Yes, I .............. it on the radio last week. 
1 point
Clear selection
............ you like to go to the show with us? 
1 point
Clear selection
Can you .......... me your bike? 
1 point
Clear selection
Does a liar always tell the truth?
1 point
Clear selection
There is …………………… chimney on the roof!
1 point
Clear selection
This bed is not as comfortable …………………… that one.
1 point
Clear selection
I need to pack my luggage. I ………………………………………………….. for Brussels tomorrow.
1 point
Clear selection
I always go ………………………… in winter.
1 point
Clear selection
Call me when .......... 
1 point
Clear selection
How's it going? 
1 point
Clear selection

She was born …………….. autumn. 

There were 20 people ………………. the bus.  

We woke up .............. midnight. 

I have watched it ………….. TV. 

She is the best player ………………… the world.

1 point
Clear selection
Would you like ........ coffee? 
1 point
Clear selection
Who cooked the meal? – I cooked it ………………….. !
1 point
Clear selection
I wanted ……………………….. to stay with us.
1 point
Clear selection
We .............. to see my uncle tomorrow.
1 point
Clear selection
When the police …………………….................. , they ……………………………………….. .
1 point
Clear selection
We ………………………… go dancing tonight. 
1 point
Clear selection
If you leave your job, you …………………………… unemployed.
1 point
Clear selection
Why didn’t they come in?
1 point
Clear selection
It seems that I’ll never learn Chinese. I ……………………………………………………………. it for two years and I still cannot speak!
1 point
Clear selection
If he worked harder, he ………………………. have enough money to buy a new car.
1 point
Clear selection
They appeared quite late, …………………….?
1 point
Clear selection

When I was a child, I used ………………………………………………….. with toys.

1 point
Clear selection
This is the mobile phone………………. is making that noise.
1 point
Clear selection
He is one of the most reliable ……………………. I know. 
1 point
Clear selection
Is the sentence correct?: “You can find the piece of information you need on the Internet.”
1 point
Clear selection
She will go to the meeting ……………………………. of the fact that she is not well.
1 point
Clear selection
The room ……………………………… by our colleague.
1 point
Clear selection
The more you run, ……………………. more tired you are. 
1 point
Clear selection
I always have my suits ………………………….. by a tailor.
1 point
Clear selection
Is this sentence correct?: „I am not hearing you.“
1 point
Clear selection
The city is worth …………………… .
1 point
Clear selection
This time next week she will ………………………………………………. English. 
1 point
Clear selection
You cannot achieve your aims unless you ……………………............. .
1 point
Clear selection
I ……………………… travel somewhere than stay at home.
1 point
Clear selection
It is not true that I do not know her. I ………………. know her and her brother!
1 point
Clear selection
To …………………………. do you tell all your secrets?
1 point
Clear selection
We ……………………….. leave or we might miss the bus.
1 point
Clear selection

…………………… you ever met her before you came here?

1 point
Clear selection
Odesláním testu získáváte přehled o našich slevách!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy