REJESTRACJA  

Serdecznie zapraszamy do udziału w 


Bezpłatnym, twórczym spotkaniu z zakresu innowacji w usługach w sektorze kreatywnym

organizowanym w ramach międzynarodowego projektu ServiceDigiCulture.


Termin:  12 czerwca 2023, godz. 16:00

Miejsce:  kawiarnia Surindustrialle, Łódź, ul. Legionów 2

Adresaci:

  • Grupa docelowa 1: osoby indywidualne, pracownicy sektora kultury, osoby samozatrudnione i poszukujące zatrudnienia w sektorze kreatywnym, mikro i małe przedsiębiorstwa działające w branży kulturalnej oraz w sektorze kreatywnym na terenie Unii Europejskiej, które potrzebują dopasowanych do swoich potrzeb szkoleń w zakresie innowacyjnego podejścia do świadczonych usług.
  • Grupa docelowa 2:  instytucje wspierające, takie jak samorządy terytorialne, organizacje kulturalne, stowarzyszenia, profesjonaliści z zakresu design thinking, organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, które mogą otrzymać materiały wypracowane w toku projektu w celu wspierania grupy docelowej nr 1. 


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Organizatorzy:
Niniejszym potwierdzam chęć udziału w  bezpłatnym twórczym spotkaniu z zakresu INNOWACJI W USŁUGACH W SEKTORZE KREATYWNYM, organizowanym w ramach międzynarodowego projektu ServiceDigiCulture. *
Imię *
Nazwisko *
Adres e-mail *
Numer telefonu do kontaktu
Którą grupę docelową Pan/Pani reprezentuje?  *
Nazwa instytucji, jaką Pani/Pan reprezentuje (szkoła, firma, stowarzyszenie, klub itp.).
Liczba miejsc ograniczona – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. Potwierdzenie Pani/Pana zgłoszenia prześlemy na wskazany adres e-mail.
Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób rejestrujących swój udział w “ bezpłatnym twórczym spotkaniu z zakresu INNOWACJI W USŁUGACH W SEKTORZE KREATYWNYM, , które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych Uczestników konferencji jest Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME. 2) W każdym przypadku Uczestnik konferencji może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: info@euframe .eu 3) Dane osobowe Uczestnik w będą przetwarzane w celu: a) rejestracji uczestnictwa oraz organizacji i przeprowadzenia w dniu 12 czerwca 2023 r.  bezpłatnego twórczego spotkania z zakresu INNOWACJI W USŁUGACH W SEKTORZE KREATYWNYM,     przez Fundację Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME, b) komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych ze szkoleniem, udokumentowania jego przebiegu, w tym m.in. rejestracji uczestników, przesyłania materiałów i informacji dotyczących szkolenia, jak również wydania potwierdzenia uczestnictwa, c) w celach promocyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku. 4) Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: a) gdyż jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją unijnego programu Erasmus+; b) zgodnie z rozporządzeniem RODO; c) na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku zgody na wykorzystanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia RODO. 5) Fundacja FRAME udostępnia dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa organizacji reprezentowanej następującym podmiotom: koordynator projektu oraz Agencja Narodowa Programu Erasmus+ w związku z realizacją projektu ServiceDigiCulture.  6) Przysługuje Pani/Panu prawo: a) dostępu do treści swoich danych, b) ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 7) Podanie przez Uczestników Konferencji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych dla uczestników    bezpłatnego, twórczego spotkania z zakresu INNOWACJI W USŁUGACH W SEKTORZE KREATYWNYM,   , które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023r.  oraz oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wskazanym celu. *
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE L.2016.119.1) - „RODO” wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie zdjęć, materiałów filmowych i nagrań mojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania    bezpłatnego, twórczego spotkania z zakresu INNOWACJI W USŁUGACH W SEKTORZE KREATYWNYM, organizowanego w  dniu 12 czerwca 2023 r. przez Fundację Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME  w celu promocji wydarzenia oraz projektu. *
Dodatkowe informacje na temat projektu ServiceDigiCulture znajdują się na stronie internetowej:
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:                                                                                                                                                    Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:                              @: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka - info@euframe.eu 
Do zobaczenia!
Organizatorzy spotkania wraz z międzynarodowym zespołem projektu ServiceDigiCulture
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy