แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียน
ชุดสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ชุดสื่อการเรียนรู้ให้ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เนื้อหาในชุดสื่อการเรียนรู้ ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บทเรียนในชุดสื่อการเรียนรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
บทเรียนมีความสวยงาม กระตุ้นการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
การจัดรูปแบบการนำเสนอบทเรียน สี รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms