Matrícula Escola de Música
DADES PERSONALS DE L'ALUMNE
Nom i cognoms *
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça *
CP *
Municipi *
DADES DE CONTACTE PARE / MARE / TUTOR
Només és necessari el contacte d'una persona
Nom i cognoms *
DNI *
Telèfons de contacte *
Correu electrònic *
DADES BANCÀRIES
Les dades bancàries són obligatòries malgrat sigui el mateix número de compte que els altres anys
Nom de l'entitat bancària *
Número de compte IBAN *
DADES DEL CURS 2020-2021
Cal marcar les opcions de classes que es vulguin fer
Podeu escollir més d'una opció *
Required
Sou alumne nou? *
DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant declara que les dades contingudes en aquesta sol·licitud son certes i que coneix que la falsedat de les dades pot implicar l'anul·lació de la matrícula.
La persona sol·licitant declara conèixer que un cop començat el trimestre, no s'acceptaran baixes dels alumnes.
La persona sol·licitant declara conèixer que la quota es cobrarà mitjançant gir bancari al número de compte facilitat a la matrícula, entre el dia u i cinc de cada mes.
La persona sol·licitant declara conèixer que les quotes mensuals sempre tenen el mateix import més enllà de la quantitat de dies que es facin classes.
La persona sol·licitant declara conèixer que en cas de malaltia del professor les classes es recuperaran un altre dia i en cas de malaltia de l'alumne es perdrà la classe.
La persona sol·licitant declara conèixer que en cas de retorn del rebut bancari se li carregaran les despeses de gestió que l'entitat financera carregui a l'associació.
Declaració responsable *
MESURES COVID-19
Abans d'entrar a les classes es prendrà la temperatura als alumnes i s'hauran de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.
El material i els instruments seran d'ús individual i s'enduran cada dia cap a casa.
En el cas d'instruments que s'hagin de compartir (com el piano) es desinfectaran després de cada ús.
En el cas dels grups, els alumnes s'esperaran a baix al porxo de l'Ajuntament. El professor els baixarà a buscar i els portarà a l'aula i després de la classe els tornarà a portar a baix.
Entre grup i grup i alumne i alumne es ventilarà l'aula.
En cas que un alumne sigui baixa per positiu en coronavirus, es descomptarà de la quota del mes següent la part proporcional dels dies que no ha pogut fer classe.
Els protocols a seguir en casos de positius seran els mateixos que s'apliquen a les escoles de primària.
Mesures COVID-19
Clear selection
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l'Associació Musical de Castellserà amb la finalitat d'atendre altres peticions i requeriments que se'n puguin derivar.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat a la següent adreça: Avinguda Catalunya, 4 - 25334 de Castellserà o per correu electrònic a musicacastellsera@gmail.com
Protecció de dades *
TARIFES CURS 2020-2021
LLENGUATGE MUSICAL
3/4 d'hora de llenguatge a la setmana - 19,50€/mes
1 hora de llenguatge a la setmana - 26,00€/mes

LLENGUATGE MUSICAL + INSTRUMENT
3/4 d'hora de llenguatge musical + 1/2 hora d'instrument a la setmana - 40,50€/mes
1 hora de llenguatge musical + 1/2 hora d'instrument a la setmana - 47,00€/mes
1 hora de llenguatge musical + 3/4 d'hora d'instrument a la setmana - 57,50€/mes
1 hora de llenguatge musical + 1hora d'instrument a la setmana - 68,00€/mes

INSTRUMENT
1/2 hora d'instrument a la setmana - 32,00€/mes
3/4 d'hora d'instrument a la setmana - 48,00€/mes
1 hora d'instrument a la setmana - 64,00€/mes

SEGON INSTRUMENT SI ES FA LLENGUATGE MUSICAL
1/2 hora d'instrument a la setmana - 21,00€/mes
3/4 d'hora d'instrument a la setmana - 31,50€/mes
1 hora d'instrument a la setmana - 42,00€/mes

MATRÍCULA (Només alumnes nous) - 45 euros
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy