Курс за придобиване на професионална квалификация „Учител”, ТУ -Варна
Технически университет - Варна организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“:
• за лица, които са придобили степен на висше образование в област „Технически науки“, всички специалности с професионална квалификация „Инженер“ и др.
• за лица, които се обучават за придобиване на висше образование (студенти последен курс) в област „Технически науки“, всички специалности с професионална квалификация „Инженер“ и др.
Обучението ще се провежда в задочна или дистанционна форма (кандидатът посочва в заявката).
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация и придобиват професионална квалификация „Учител“.


След сформиране на групата, ТУ ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.
За информация – инж. Даринка Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg

Семестриална такса:
• за завършилите висше образование: 400 лв. за задочна форма; 450 лв. за дистанционна форма
• за студенти в Технически университет - Варна: 250 лв. за задочна форма; 300 лв. за дистанционна форма

Банкова сметка на Технически университет – Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC: IABGBGSF
Основание за плащане: „Курс Учител 2019”


Уважаеми колеги,

За записване в курса е необходимо да попълните следните данни, които ще се използват в рамките на обучението и за издаване на необходимите документи:
Съгласен съм личните ми данни, попълнени в този формуляр, да се използват в рамките на обучението. *
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Your answer
ЕГН *
Your answer
Място на раждане (гр. /с. , обл. ) *
Your answer
Настоящ адрес (жк/ул. , №, гр. /с. , обл. ) *
Your answer
Телефонен (мобилен) № *
Your answer
Е-mail за обратна връзка *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen university, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning (DIQLL). Report Abuse