แบบเสนอชื่อ ว่าที่นายกสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
1. เป็นสมาชิกสามัญ ซึ่งคือบุคคลที่เคยไปศึกษา ฝึกงาน ในสถาบันการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันนั้นๆ และได้การรับรองเป็นสมาชิกแล้ว
2. เป็นผู้ที่เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสมาคม
3. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความสำเร็จในวิชาชีพของตนเอง
4. เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและเป็นที่ยอมรับนับถือ
5. เป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์อันอาจจะขัดแย้งกับสมาคม
6. เป็นผู้ที่สามารถสละเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms