SESSIÓ DE TREBALL DE L'ESBORRANY DE L'ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA DE VALÈNCIA: 13 de setembre

Aquest formulari s'ha dissenyat per a facilitar el procés d'inscripció a la sessió de treball sobre l'esborrany de l'Estratègia Agroalimentària de València que tindrà lloc el 13 de setembre a les 16.00 en l'edifici de Tabacalera (carrer d'Amadeu de Savoia, 11, 46010 València).

Després del procés de consulta en línia obert al llarg de juliol i agost, l'objectiu d'aquesta jornada és continuar amb el procés d'aportacions i definició de l'esborrany de l'Estratègia Agroalimentària, concentrant-nos en les línies estratègiques, programes i accions que el document proposa.

Per tal de poder preparar de la millor forma possible la sessió és necessari completar aquest formulari. Com podeu comprovar en el programa, els tallers de treball en grup estan dividits per a cadascuna de les línies estratègiques que s'estableixen en l'esborrany. Us preguem, per favor, que us inscrigueu en dos dels sis grups de treball previstos.

Per a aquelles persones que ho preferisquen, el conjunt de la informació que se sol·licita en aquest formulari pot ser enviat via electrònica al següent correu: consell.alimentari@valencia.es Per favor, recordeu en el correu de respondre a tota la informació que es requereix en el formulari.

A aquesta jornada assistiran les entitats que formen part del Consell Alimentari Municipal, així com aquelles interessades a participar però que per diferents motius no han pogut formalitzar la seua inscripció encara.

Podeu consultar tota la informació sobre aquest procés de construcció de l'Estratègia Agroalimentària de València en la pàgina web de la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de València:
https://hortaipoblesvalencia.org/va/estrategia-agroalimentaria-municipal/

Us animem a inscriure-us i participar!

------------------------------------------------------
Este formulario se ha diseñado para facilitar el proceso de inscripción a la sesión de trabajo sobre el borrador de la Estrategia Agroalimentaria de València.

Tras el proceso de consulta on-line abierto a lo largo de julio y agosto, el objetivo de esta jornada es continuar con el proceso de aportaciones y definición del borrador, concentrándonos en las líneas estratégicas, programas y acciones que el documento propone.

Para poder preparar de la mejor forma posible la sesión es necesario completar este formulario. Como podéis comprobar en el programa, los talleres de trabajo en grupo están divididos para cada una de las líneas estratégicas que se establecen en el borrador. Os rogamos, por favor, que os inscribáis en dos de los seis grupos de trabajo previstos.

Para aquellas personas que lo prefieran, el conjunto de la información que se solicita en este formulario puede ser enviado vía electrónica al siguiente correo: consell.alimentari@valencia.es. Por favor, recordad en el correo de responder a toda la información que se requiere en el formulario.

A esta jornada asistirán las entidades que forman parte del Consejo Alimentario Municipal, así como aquellas interesadas en participar pero que por diferentes motivos no han podido formalizar su inscripción todavía.

Podéis consultar toda la información sobre este proceso de construcción de la Estrategia Agroalimentaria de València en la página web de la Concejalía de Agricultura, Huerta y Pueblos de València:
https://hortaipoblesvalencia.org/es/estrategia-agroalimentaria-municipal/

¡Os animamos a inscribiros y participar!


DADES DE L'ENTITAT/DATOS DE LA ENTIDAD
nom d'entitat que representa/nombre de la entidad que representa *
nom i cognom de la persona assistent/nombre y apellidos de la persona asistente: *
telèfon de contacte/teléfono de contacto
RELACIÓ DE L'ENTITAT AMB EL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL/RELACIÓN DE ENTIDAD CON EL CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL
¿La seua entitat forma part del Consell Alimentari Municipal? ¿Su entidad forma parte del Consejo Alimentario Municipal? *
Coneiximent previ de l'esborrany de l'Estratègia/Conocimiento previo del borrador de la Estratègia *
Required
INSCRIPCIÓ GRUPS DE TREBALL/INSCRIPCIÓN GRUPOS DE TRABAJO
Per favor, indica un grup per cada sessió/ Por favor, indica un grupo por cada sesión.
1ª Sessió de treball en grup: indique un dels tres grups en el que vol participar /1ª Sesión de trabajo en grupo: indique uno de los tres grupos en lo que quiere participar *
2ª Sessió de treball en grup: indique un dels tres grups en el que vol participar/ 2ª Sesión de trabajo en grupo: indique uno de los tres grupos en lo que quiere participar *
Per favor, si té qualsevol dubte o suggeriment indica-la a continuació. Por favor, si tiene cualquier duda o sugerencia indícala a continuación
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CERAI. Report Abuse