แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการกู้ยืม ปี 2563 (รอบ4)
เปิดทำแบบทดสอบอีกครั้งในวันประชุมรอบ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เข้าปฐมนิเทศ และนักศึกษาที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านเท่านั้น
This form was created inside of Kasem Bundit University. Report Abuse