Deklaracja członkowska
Formularz akcesyjny do Stowarzyszenia Miłośników Sportów Kynologicznych "Wild Dogs Team"
Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” z siedzibą w Krakowie w charakterze członka (charakter członka do wyboru poniżej). Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian./ w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie. Imię i nazwisko: *
Your answer
Wybierz rodzaj członkostwa (szczegóły określa rozdział III. Statutu stowarzyszenia https://drive.google.com/file/d/1Tpiv-isMzfoLbncrGpOJG2gbxh83ivpz/view?usp=sharing): *
Czy chcesz należeć do sekcji zaprzęgowej?
Po przyjęciu do Stowarzyszenia, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa (§42 Pkt a Statutu) zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie (§43 Statutu). Dane osobowe: Imiona i nazwisko: *
Your answer
Imiona rodziców: *
Your answer
Data i miejsce urodzenia: *
Your answer
Adres zamieszkania: *
Your answer
PESEL: *
Your answer
Seria i nr dowodu osobistego: *
Your answer
Nr telefonu: *
Your answer
Adres e-mail: *
Your answer
Wyrażam zgodę na upublicznianie mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Sportów Kynologicznych "Wild Dogs Team" tj. www.wilddogsteam.pl oraz w mediach społecznościowych *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service