Nivå två - Hundassisterad pedagogik - SKOLHUND
Hundassisterad pedagogik

Lämplighetstest: 9/3
Onlinestart: 16/3
Kursdatum: 16-17/4, 1-2/6, 25-26/8, 16/11
Diplomering: 7/12

Skolhund
Utbildning i hundassisterad pedagogik.

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog. Det svenska läshundskonceptet är utvecklat mycket mer grundligt och med koppling till läroplanen.

Fadderhunden – övningar kopplat till läroplanen

Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. I konceptet innefattas övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målarblad, blanketter och material framtaget för ett professionellt upplägg gällande säkerhet, allergier och arbetsmiljö. Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter och formas efter gruppens/individens behov.

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning. De fysiska träffarna är 7st där vi ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering.

Ett extra lämplighetstest med barn utförs vid första kurstillfället och diplomering/ examinering tillkommer.

Förkunskapskrav för kursen:

Du behöver ha någon form av pedagogisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet.
Besökshund med godkänd examen samt att man behöver ha utfört en veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Utbildningens innehåll:

7 st seminariedagar + 70 h verksamhetsförlagd utbildning + 400 h ortsoberoende utbildning (träning av hund hemma).

Utbildningen ska ge hundteamet kunskap inom:

– Tjänstehundens insatser anpassade till individ och skolans läroplan.
– Djuromsorg och hälsa
– Hundens träning
– Kommunikation, bemötande, förhållningssätt
– Människans hälsa, etik och värdegrund
– Verksamhetsförlagd utbildning.

Pris skolhund:

Kursavgift - 15375 kr
(Avbetalningsplan med individuellt upplägg kan göras www.humanfinans.se.)

Diplomering
3125 kr – Ekipaget kommer till oss på utsatt tid och diplomeras samtidigt som andra.


* Kontakta STHS för mer information
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Terapihundskolan. Report Abuse