Vragenlijst over ervaringen op het kerkhof
Vorig jaar kwam er op initiatief van twee verantwoordelijken voor het beheer van begraafplaatsen in het Antwerpse, een oriënterend gesprek tot stand met vier leden van de stuurploeg van O.V.O.K. Het was een bijzonder hartelijke en constructieve kennismaking.
De beide heren van het begraafplaatsenbeheer hebben contacten met hun collega’s van andere Vlaamse gemeenten. Zij vertelden dat er bij de Vlaamse beheerders van begraafplaatsen een ontwikkeling gaande is waarbij, nadrukkelijker dan tot nu toe, het dienstverlenende element centraal staat.
Vandaar dat het voor alle Vlaamse beheerders van begraafplaatsen belangrijk is om meer zicht te krijgen op ervaringen van begraafplaats-bezoekers. Zij willen onze wensen kennen en zij willen van ons melding krijgen van geconstateerde tekorten of problemen. Kortom, via de twee Antwerpse heren willen de Vlaamse beheerders van begraafplaatsen ook ons, ouders van een overleden kind, beter leren kennen.
Het was daarom dat zij enkele leden van de stuurploeg van O.V.O.K. uitgenodigd hadden. Onze kleine delegatie heeft een aantal vragen beantwoord en er werden gedachten uitgewisseld.
Wij, de vier leden van de stuurploeg van O.V.O.K., realiseerden ons echter niet nauwkeurig te weten in hoeverre onze meningen en visie representatief zijn en wij voelden sterk de behoefte de vragen aan een bredere kring van lotgenoten voor te leggen. Wij vinden dat niet alleen wij, maar ook jullie een stem moeten kunnen hebben in aspecten die raken aan de laatste rustplaats van onze geliefde kinderen.
Dit heeft geleid tot het opstellen van onderstaande vragenlijst. O.V.O.K. nodigt u van harte uit de lijst in te vullen en op te sturen.

Hierna volgen 12 vragen. Je kiest welke van de alternatieven het best bij jou past. Meer dan één alternatief is mogelijk. Bij veel van de vragen is er bovendien de mogelijkheid om andere, extra info te verstrekken.
Bij vraag 12 wordt gevraagd naar enkele persoonlijke gegevens. Je hoeft je naam niet in te vullen, als je liever anoniem blijft. Alleen als je bij vraag 11 aangeeft op de één of andere manier actief betrokken te willen worden bij aspecten van of rondom begraafplaatsen, is het wel nodig je naam te geven en de wijze waarop we met jou in contact kunnen komen.
O.V.O.K. dankt je bij voorbaat voor het invullen van de vragenlijst.

Enkele vragen vooraf
Mijn / ons kind rust op een begraafplaats (kerkhof)
Indien ja én indien je dat wil meedelen: op welke begraafplaats? Gehucht/gemeente/stad/provincie:
Your answer
Indien nee: waarom niet?
Mogelijks is een deel van de as van je overleden kind begraven op een begraafplaats en een deel van de as op een andere plaats. Heb je zin om uitleg te geven over die keuze?
Your answer
Vragen m.b.t. het kerkhof
Vraag 1: Wat verwacht je van een kerkhof?
Vraag 2: Hoe ervaar je het als een grote mate van uniformiseren van vorm, model en afmetingen van grafzerken wordt nagestreefd?
Vraag 3: Welke info zou je op een kerkhof gewenst vinden voor bezoekers?
Vraag 4: Wat vind je een goede manier om met nabestaanden te communiceren bij voorbeeld over het aflopen van een concessietermijn?
Vraag 5: Hoe zou je om willen gaan met de situatie waarbij nabestaanden van een overledene het graf piekfijn verzorgen, terwijl het hen stoort dat een naburig graf er verwaarloosd bij ligt?
Vraag 6: Welke aandachtspunten zijn er in geval op een kerkhof een plek wordt ingericht speciaal voor overleden jonge kinderen?
Vraag 7: Wat zijn gewenste openingstijden?
Vraag 8: Op welke wijze vind je dat diefstal en vandalisme wordt ontmoedigd?
Vraag 9: Op welke manier vind je dat een onverzorgde aanblik van een kerkhof zou moeten worden tegengegaan?
Vraag 10: Welke (on)verwachte gevoelens, die misschien bij jouw rouwproces horen, herken je in relatie tot een begraafplaats?
Vraag 11: Mocht de beheerder van de begraafplaats van mijn kind daarvoor openstaan, mag er op mij beroep worden gedaan:
Enkele persoonlijke gegevens
mijn/ons kind overleed toen het _______ jaar oud was.
Your answer
Ik ben een
mijn/onze leeftijd is: _______ jaar (en _______ jaar)
Your answer
Ik gaf in vraag 11 aan dat er op mij/ons beroep gedaan mag worden, en daarom geef ik mijn persoonlijke gegevens: Naam, adres, telefoon, e-mail
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms