Αίτηση Συμμετοχής στο Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας 2012-13, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση.

Το Εργαστήριο είναι ανοιχτό για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να οργανώσουμε καλύτερα τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το Εργαστήριο είναι διαθέσιμες στο wiki μας:http://openworkshop.pbworks.com/

Για κάθε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο smyst@upatras.gr

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Πληροφοριακή Παιδεία
  Ερευνητική Καινοτομία & Δημιουργικότητα
  Στοιχεία Ερευνητικής Μεθοδολογίας
  Αποτελέσματα Έρευνας - Συγγραφή, Δημοσίευση & Παρουσίαση Επιστημονικών Εργασιών
  Επαγγελματική Ανάπτυξη & Προοπτική
  Τεχνικές Διά Βίου Μάθησης
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question