Pyetësori i matjes së kënaqësisë së klientit
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Cili profil i klientit jeni? *
Required
I punësuari i bankës më përshëndet dhe më jep ndjenjën se  jam i mirëseardhur *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës dhe vendi i tij i punës duket në rregull. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës krijon atmosfere të këndshme që në fillim të bisedës sonë. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës është i respektueshëm *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës është miqësor *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës më pranon si të barabartë *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës përdorë gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës më trajton me përshëndetje të këndshme, më falënderon dhe më uron një ditë të suksesshme. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës e di emrin tim respektivisht të kompanisë sime *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës është i vetëdijshëm dhe e kupton pozitën time financiare  ose të kompanisë   *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës bën pyetje dhe dëgjon me vëmendje që sa më mire të kuptoj situatën time financiare apo të kompanisë *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës i thjeshtëson procedurat e operacioneve *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës e ofron një përmbledhje ne fund të takimit *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Ne dakordohemi për një date për takimin e radhës *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës përgjigjet pozitivisht dhe paraqet argumentet e duhura në rast të kundërshtimit *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës kërkon falje dhe e pranon përgjegjësinë në rast të një gabimi. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës më ofron ndihmë sa herë e kërkoj nga ai/ajo. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës propozon zgjidhjet e duhura, të adaptuara për situatën time apo situatën e kompanisë (I punësuari i bankës paraqet përfitimet dhe rreziqet e mundshme). *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës më ofron një prezantim të mirë të gamës së produkteve dhe shërbimeve, çmimeve, termave dhe kushteve (për të shmangur surpriza të pakëndshme)
Aspak
Shkëlqyeshëm
Clear selection
I punësuari i bankës më informon për produktet dhe shërbimet e reja si dhe ndryshimet *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Besueshmëria - I punësuari i bankës ju ofron atë që premton sipas afateve të dakorduara. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Besueshmëria - I punësuari i bankës është i saktë dhe nuk bën gabime. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Besueshmëria - I punësuari i bankës është i matur. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Përgjegjshmëria - I punësuari i bankës përgjigjet në çdo koment apo pyetje. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Përgjegjshmëria - I punësuari i bankës përpiqet të gjejë përgjigje të shpejtë në pyetjet që ata nuk mund të përgjigjen vetë. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Përgjegjshmëria - I punësuari i bankës  përgjigjet menjëherë në e-mail dhe thirrjet telefonike. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës është i angazhuar për të më ofruar  një ofertë të pranueshme. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
I punësuari i bankës tenton të më njoftoj nga afër me çmimet dhe normat e interesit. *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Koha e kryerjes së transaksioneve në bankën tonë në krahasim me konkurrencën *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Trajtimi, komunikimi, mirësjellja nga i punësuari i bankës sonë në krahasim me të punësuarit e bankave konkurrente   *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Profesionalizmi në ofrimin e shërbimeve nga i punësuari i bankës tonë në krahasim me të punësuarit e bankave konkurrente *
Aspak
Shkëlqyeshëm
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy