โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4 (ค่าสมัคร 2,500 บาท) ***กรุณาชำระเงินภายในสองวันหลังการสมัคร
**** กรุณาอ่านก่อนครับ****

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4
เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้และได้รับการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษระดับต้น เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายและหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

** ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์) วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 4 วัน

** การรับสมัคร : นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์

**คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : นักศึกษาสำนักอบรมฯ และสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

** สถานที่อบรม : เนติบัณฑิตยสภา อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม ชั้น 3 (อาคารใหม่)
เลขที่ 32/2 – 8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

** เลขบัญชีสำหรับการโอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค)
เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

*** กรุณาชำระเงินค่าสมัคร 2,500 บาท พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล thaibar.course@gmail.com
หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีอีเมลยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ
(นับจำนวนผู้ชำระเงินเป็นสำคัญ ดังนั้นหากลงทะเบียนไว้แต่ไม่ชำระเงินจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์)

เบอร์ติดต่อ: 02 887 6836 แผนกบริหารการศึกษา
หมายเหตุ: กรุณาติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลา 09.00 - 16.00 น.

Profile ผู้บรรยาย
Profile ผู้บรรยาย
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อจริง (ภาษาไทย) *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น สมชาย
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
ระบุคำนำหน้าชื่อ และชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น MR. RUKTHAI NITITHAM
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค)
Your answer
ท่านเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาประเภทใด *
อายุ *
กรอกเฉพาะตัวเลข เช่น 25
Your answer
อาชีพ *
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
กรุณาใส่หมายเลขโดยเว้นวรรคตามตัวอย่าง เช่น 062 359 6623
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรุณากรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
E-Mail( กรุณาตรวจสอบให้ถูกต้อง มิเช่นนั้น อีเมล์ตอบกลับอาจจะส่งไปไม่ถึงท่าน) *
ตรวจสอบอีเมล์ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลติดต่อกลับจากโครงการ
Your answer
การออกใบเสร็จรับเงิน (รับที่หน้างาน)
โปรดระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ (ระบุชื่อบุคคล หรือชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)
กรณีหน่วยงานส่งเข้าอบรมกรุณาสอบถามรายละเอียดการกรอกใบเสร็จจากฝ่ายบัญชีและการเงินให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าอบรม
Your answer
ขอยืนยันความประสงค์จะขอเข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ โอนเงิน : บัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเพชรเกษม 84 (บางแค)เลขที่บัญชี 040-0-28038-8 ชื่อบัญชี สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา***กรุณาชำระเงิน พร้อมส่งสลิปและยืนยันชื่อผู้อบรม มาที่ อีเมล์ thaibar.course@gmail.com หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบเเล้ว จะมีเมล์ยืนยันการชำระ ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service