แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ
คำชี้แจง

กรุณาอ่านข้อความอย่างรอบคอบและให้คะแนนตามความคิดเห็นของท่านตามจริง
โดยทำเครื่องหมายลงในช่อง  โดยมีระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้

5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย   และ 1 = น้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดนำไปสู่การเรียนรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
2. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดช่วยพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
3. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดช่วยให้ทราบผลการเรียนรู้ได้ในทันที
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
4. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
5. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดเป็นช่องทางการเรียนรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
6. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมีเนื้อหาตรงกับความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
7. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมีกิจกรรมที่หลากหลาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
8. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
9. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมีการประเมินผลที่หลากหลาย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
10. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมีการทดสอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
11. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ในระหว่างเรียนได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
12. หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมีประกาศนียบัตรให้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
13. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse