Обмен на научни издания

Извършване обмен на научни издания с университети, институти, библиотеки, музеи и други. За популяризиране научните постижения на Нов български университет е необходимо заглавията да бъдат предоставени в библиотеката.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question