Štart EÚ kampane PS a SPOLU
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
E-mail *
Your answer
Mobil *
Your answer
Mesto
Your answer
V súvislosti s nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov GDPR s účinnosťou od 25.mája 2018 si Vás dovoľujeme požiadať o súhlas so zpracovaním Vašich osobných údajov. *
Označením tejto odpovede udeľujete politickému hnutiu Progresívne Slovensko, Tallerova 10, 81102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51224836 a strane SPOLU – občianska demokracia, so sídlom Koperníkova 47, 82104 Bratislava, IČO: 51313901 výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o aktivitách politického hnutia Progresívne Slovensko spojených a strany Spolu – občianska demokracia s jeho činnosťou. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov alebo do jeho odvolania. Potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne a som oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi z nariadenia EÚ 2016/679 upravujúceho ochranu osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriem na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním. V prípade otázok viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.progresivne.sk/informacie-o-spracuvani-ochrane-osobnych-udajov/ a https://spolu.stranaspolu.sk/index.php?page=info&pid=10 alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: ahoj@progresivne.sk a ochranaudajov@stranaspolu.sk.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service