Språkvän Ystad

Detta är ett projekt som fått namnet Språkvän Ystad. Projektet följer den dokumentation och de riktlinjer som finns på www.sprakvan.se ett nationellt resurscentrum som arbetar för att skapa fler språkvänner och flyktingguider.

Genom att bli flyktingguide/språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Att få en flyktingguide/språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kun­skapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket. Din insats hjälper dessa personer att snabbare komma in i samhället.

Verksamheten bygger på tre grundstenar: frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning.

När vi tagit emot din anmälan kommer vi att tillsammans med kontaktpersoner på boendena att försöka matcha dig med någon vi hoppas att du kan trivas med. Första träffen sker gemensamt, eftersom vi då även informerar mer om formerna och reglerna i det som vi tänkte kalla "matchningssamtalet".

För mer information, maila gärna till sprakvan@gmail.com

  This is a required question
  This is a required question

  Kontaktuppgifter

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question

  Livssituation och erfarenheter

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Matchningen

  This is a required question