การสำรวจประสบการณ์และความคิดเห็นของครูอาจารย์ เรื่อง การเรียนการสอนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นหมายรวมถึง การปฏิบัติและความรู้ด้านวัฒนธรรมที่มีความหมายต่อชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ เทศกาล พิธีกรรม ฝีมืองานหัตถกรรม และความรู้ด้านการเกษตร เรียกได้ว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นอยู่รอบตัวเรา
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครูอาจารย์ในหลายโรงเรียนใช้วิธีต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบทเรียนและวิถีชีวิตของนักเรียนด้วยมรดกภูมิปัญญา เช่น สอนดนตรีพื้นบ้าน สอนการร่ายรำท้องถิ่นหรือการเย็บปักถักร้อยแบบท้องถิ่น นอกจากนี้ ครูยังสามารถใช้มรดกภูมิปัญญาเพื่อช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิชาต่างๆ เช่น เรียนการทอผ้าท้องถิ่นเพื่อเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต หรือเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากการศึกษาสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญานั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนอกหลักสูตร ในโครงการหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆของนักเรียน

องค์การยูเนสโกทำการสำรวจนี้เพื่อทำความเข้าใจว่า โรงเรียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคนั้นใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

เราต้องการรับฟังความคิดเห็นของท่านที่เป็นครูอาจารย์โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา โดยขอความกรุณาส่งแบบสอบถามนี้กลับถึงองค์การยูเนสโก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2019 ผลการสำรวจจะช่วยให้เราสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในโรงเรียน และช่วยให้องค์การยูเนสโกสนับสนุนประเทศในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้อีกด้วย

การสำรวจนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและจะใช้ในการประมวลผลแบบโดยรวมเท่านั้น ขอขอบพระคุณสำหรับการเข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้If you encounter technical difficulties, please contact us: livingheritage.in.schools@gmail.com.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy