แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และภูมิอากาศ
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการเผยแพร่ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และภูมิอากาศ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องในอนาคต โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy