แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร/คณะ
คำชี้แจง
1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิต นักศึกษาได้แจ้งปัญหาของหลักสูตร/คณะ เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงหลักสูตร/คณะในด้านต่างๆ ต่อไป จึงขอให้นิสิต นักศึกษาแจ้งข้อมูลให้ชัดเจน
2. ผู้ที่ตอบแบบประเมิน คือ นิสิต นักศึกษา ทุกชั้นปี
3. แบบประเมินมีทั้งหมด 3 ตอน

*****งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ร้องเรียนมา เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงหรือติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียนต่อไป*****

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms