Chestionar monitorizare impact formare an școlar 2018-2019
Stimată doamnă director / Stimate domnule director,

Stimaţi colegi Responsabili ai Comisiei de perfecţionare şi formare continuă,

Casa Corpului Didactic Cluj, ca instituţie furnizoare de formare acreditată, are rolul de a asigura cadrul adecvat dezvoltării personale şi profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar. Asumându-ne acest rol, considerăm că este necesară îmbunătăţirea constantă a calităţii demersurilor formative. Prin urmare eforturile echipei Casei Corpului Didactic Cluj sunt dirijate spre angrenarea pârghiilor care să dea amploare şi consistenţă activităţilor de formare, care să genereze calitate.
Impactul programelor şi activităţilor de formare pe care le desfăşurăm este evidenţiat prin schimbările de ordin calitativ, vizibile în activităţile de predare – învăţare – evaluare.
Prin participarea la programe şi activităţi de formare sunt vizate două aspecte pe care le considerăm a fi esenţiale: aflarea unor informaţii noi care să conducă le dezvoltarea unor aptitudini sau competenţe noi, precum şi aplicarea lor în contexte educaţionale diferite, în activitatea didactică sau managerială. Este vorba, în primul rând, de adaptarea demersurilor educative la contextul şi microclimatul clasei de elevi, de adaptarea discursului psiho - pedagogic la particularităţile elevilor, de îmbinare armonioasă a metodelor moderne de predare - învăţare – evaluare pentru realizarea idealului educaţional şi obţinerea performanţelor individuale.
Deoarece dumneavoastră sunteţi în măsură să apreciaţi impactul pe care formarea cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar l-a avut în activităţile din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi vă rugam să aveţi amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări. Răspunsurile sunt confidenţiale şi nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele precizate.

Vă mulţumim!

I. Date despre unitatea de învăţământ
1. Denumirea unităţii de învăţământ
Your answer
2. Profesorul metodist care coordonează activităţile în filiala Casei Coprului Didactic Cluj la care este arondată unitatea de învăţământ *
II. Date despre programe acreditate
3. Numărul persoanelor participante la programe de formare acreditate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019 *
Your answer
4. Ca urmare a participării cadrelor didactice la programe de formare acreditate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019, în activitatea didactică s-au aplicat: *
5. Ca urmare a participării cadrelor didactice la programe de formare acreditate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019, în activitatea extracurriculară s-a realizat: *
6.Taxa de participare a cadrelor didactice la programe de formare acreditate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019 a fost achitată de:
III. Date despre programe avizate
7. Numărul persoanelor participante la programe de formare avizate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019 *
Your answer
8. Ca urmare a participării cadrelor didactice la programe de formare avizate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019, în activitatea didactică s-au aplicat: *
9. Ca urmare a participării cadrelor didactice la programe de formare avizate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019, în activitatea extracurriculară s-a realizat: *
10.Taxa de participare a cadrelor didactice la programe de formare avizate din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019 a fost achitată de:
IV. Date despre activităţile de formare din oferta Casei Corpului Didactic Cluj
11. Noutăţile/exemplele de bune practici aflate ca urmare a participării cadrelor didactice la activităţi de formare din oferta Casei Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2018 - 2019 au fost diseminate / utilizate în: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service