แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์
แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานระบบสมาชิกออนไลน์ สำหรับสหกรณ์สมาชิก กรุณาตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - ทดสอบใช้ระบบสมาชิกออนไลน์ *
ส่วนที่ 1 ด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรัลปรุง
1. การสอบถามข้อมูลสมาชิก
2. ข้อมูลเงินหุ้น
3. ข้อมูลเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน
4. ข้อมูลสินเชื่อ
5. ข้อมูลอื่น (เงินปันผลเฉลี่ยคืน)
6. ข้อมูลรายงานฐานะทางการเงิน
7. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสหกรณ์
8. การแจ้งขอทำธุรกรรมออนไลน์
ส่วนที่ 2 ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรัลปรุง
1. รูปแบบของระบบ และการใช้งานง่าย สะดวก มีการจัดหมวดหมู่
2. ความชัดเจนของคำอธิบาย ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอของระบบ
3. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำและถูกต้องตรงตามความต้องการ
4. ระบบมีการแจ้งเตือนการทำงาน และแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด
5. ระบบมีการแสดงผลรายงานที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้
6. ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนในการสอบถามข้อมูล
7. ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้
8. ภาพรวมของระบบสมาชิกออนไลน์
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy