Mielipidekysely ammatillisen koulutuksen hallinnollisesta rakenteesta
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu kuuluu Tampereen kaupungin konsernihallinnon Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualueeseen. Johtaminen perustuu ns. Isäntäkuntamalliin, jossa on mukana ympäryskuntia Tampereen kaupungin konsernihallinnon johdolla. Konsernihallinnossa eri yksiköiden hallintomallit ovat tarkastelun alla, joten myös ammatillisen toisen asteen (Tredu) osalta mietitään tällä hetkellä, mikä olisi tulevaisuutta ajatellen paras ammatillisen koulutuksen hallinnollinen rakenne Tampereella.

Haluaisimme kuulla mielipiteesi ammatillisen koulutuksen hallinnollisesta rakenteesta, joka palvelisi jatkossa paremmin koulutusta ja olisi toimivin. Näin toisimme myös jäsenistön/opettajien mielipiteen ehdotuksien joukkoon.
Vastauksesi kyselyyn olisi todella arvokas. Vastauksilla saadaan arvokasta aineistoa ja henkilöstön mielipiteitä, kun Tredun tulevaisuutta eri yhteyksissä hahmotellaan.
Vaihtoehdot:
A) Nykyinen malli – isäntäkunta; kts. yllä. Mallissa kunnat voivat sopia, että koulutuksenjärjestäjän tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta.

B) Liikelaitos – kunnan liikelaitos; on jonkin kunnan omistama liiketoimintaa harjoittava organisaatio. Toiminta rahoitetaan maksutuloilla ja investoinnit tulorahoituksella. Toimintaa säätelee kuntalaki. Kunnan liikelaitos on osa kunnan organisaatiota. Se ei ole itsenäinen oikeushenkilö eikä myöskään kirjanpitovelvollinen. Kirjanpito on kuitenkin eriytettävä kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Liikelaitokset ovat konkurssikelvottomia. Esimerkiksi Tampereen Voimia on tällainen liikelaitos.

C) Liikelaitos – kuntayhtymän liikelaitos; on joidenkin kuntien omistamaa liiketoimintaa harjoittava organisaatio. Muuten samat kuin kohdassa B. Karkeasti jaettuna liikelaitokset ovat kiinteä osa kunnan toimintaa tilinpitoa myöten, kun taas konserniyhtiöt ovat kunnasta erillisiä yksiköitä.

D) Osakeyhtiö – itsenäinen tai kuntien perustama; omistus jakautuu siirtokelpoisiin määräosiin (osakkeisiin) ja omistajilla (osakkailla) on yhtiön toiminnasta rajoitettu vastuu (osakkeilla). Osakeyhtiö mahdollistaa suurtenkin yritysten omistamisen pienissä osissa. Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö. Osakeyhtiömuotoisen tms. liiketoiminnan menot ja tulot eivät sisälly kuntien taloustilastoihin. Esimerkiksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Länsirannikon Koulutus Oy Winnova ovat tällaisia yhtiöitä.

E) Säätiö – on tapa osoittaa pysyvästi varoja tiettyyn tarkoitukseen. Tarkoitus voi olla esimerkiksi kulttuurin tai tieteen tukeminen tai sairaalan, museon tai oppilaitoksen ylläpitäminen. Itsenäinen säätiö (myös pelkkä säätiö) on Suomen lain mukaan oikeushenkilö, joka muodostuu tiettyyn tarkoitukseen käytettäväksi luovutetusta omaisuudesta. Säätiöitä koskee säätiölaki. Säätiöistä noin 90 % katsotaan verotuksessa yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, joiden tulot ovat kokonaan tai osittain verovapaita. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus on tällainen säätiö, jota ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö. Säätiö on oikeushenkilö, joka vastaa TAKK:n toiminnasta.

Valitse alla olevista vaihtoehdoista yksi: *
Mielipiteesi ammatillisen koulutuksen hallinnollisesta rakenteesta
Your answer
Mikäli haluat osallistua elokuvalippujen arvontaan, niin laita nimesi alle.Vastauksien tiedot käsitellään luottamuksellisesti ilman henkilötietoja.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service