Dotazník pro hodnocení spokojenosti zákazníka

Vážení,
v souvislosti s udržováním systému managementu jakosti v naší organizaci dle ČSN EN ISO 9001:2001 a snahou o stálé zlepšování a zkvalitňování služeb našim zákazníkům, Vás zdvořile žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledek hodnocení by měl vyjadřovat míru Vaší spokojenosti s naší činností, kterou jsme pro Vás prováděli.
Děkuji Vám za pochopení a objektivní přístup v hodnocení, i za odeslání dotazníku. V případě, že vaše hodnocení bude klasifikováno jako spíše nevyhovující nebo nevyhovující, napište prosím, co doporučujete v dané oblasti zlepšit.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question