GORNEȘTI - Chestionare agenți economici
Vă adresăm rugămintea de a răspunde chestionarului a cărui analiză va servi echipei de elaborare a „Strategiei de dezvoltare locală a comunei Gornești, județul Mureș pentru perioada 2021 – 2027”. Identificarea problemelor și cunoașterea opțiunilor dumneavoastră privind îmbunătățirea calității vieții în comuna Gornești, reprezintă principalele priorități pentru această analiză.
Vă aducem la cunoștință faptul că prezentul chestionar este anonim, însă vă rugăm să completați câteva infomații generale, necesare pentru conturarea profilului agenților economici chestionați.
Vă mulțumim!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Sediu social/punct de lucru
Sediu social
Punct de lucru
Gornești
Iara de Mureș
Ilioara
Mura Mare
Mura Mică
Pădureni
Periș
Petrilaca de Mureș
Teleac
Clear selection
2. Forma de constituire
Clear selection
3. Domeniu de activitate
4. Piața de desfacere
Clear selection
5. Ce obstacole ați întâmpinat în dezvoltarea afacerii și cât de mult v-au afectat?  (Bifați câte o variantă pe fiecare linie)
Foarte mult
Mult
Mediu
Puţin
Foarte puţin
Nu ştiu/Nu răspund
Lipsa personalului calificat în zonă
Lipsa interesului pentru voluntariat
Lipsa sau slaba dezvoltare a pieţei de desfacere
Lipsa în zonă a materiilor prime
Legislaţie greoaie, birocraţie instituţională în relaţiile cu instituţiile statului
Lipsa resurselor financiare şi relaţionarea dificilă cu băncile
Acces greoi la fondurile europene datorită sistemului birocratic
Modalităţi insuficiente de promovare, inclusiv promovarea pe website-urile autorităţilor locale/centrale, agenţiilor si operatorilor turistici
Starea infrastructurii din zonă şi alimentarea cu utilități
Lipsa informaţiilor specifice
Alte dificultăţi
Clear selection
6. Ce părere aveți despre colectarea selectivă a gunoiului?
Clear selection
7.  Sunteți mulțumiți de frecvența colectării gunoiului în comuna Gornești?
Clear selection
8. Colectați selectiv deșeurile rezultate din activitatea dvs. economică?
Clear selection
9. După părerea dvs. ce măsuri ar trebui luate de autorități în scopul protejării mediului?
Clear selection
10. Vă rugăm se precizați unde depozitați deșeurile provenite din construcții sau alte deșeuri decât cele menajere:
Clear selection
11. Ați avea nevoie de o pubelă pentru colectarea recipientelor din plastic și sticlă?
Clear selection
12. Care sunt sursele dumneavoastră de finanțare pentru principalele investiții?
13. Cum apreciați dezvoltarea economică a comunei?
Clear selection
14. Cât de mulțumit sunteți de implicarea Primăriei în susținerea mediului de afaceri local?
Clear selection
15. Comuna Dvs. vă oferă oportunitățile pe care vi le doriți din punct de vedere al dezvoltării afacerii?
Clear selection
16. Cum evaluați capacitatea Primarului de a gestiona proiectele de dezvoltare?
Clear selection
17. Cum apreciați activitatea Consilului Local?
Clear selection
18. Sunteți informați/consultați de către membrii administratiei publice cu privire la inițiative, proiecte de investiții ale comunei?
Clear selection
19. Considerați că angajații primăriei vă sprijină în rezolvarea problemelor zilnice?
Clear selection
20. Vă rugăm indicați în ce fel a fost afectată compania dvs. până în prezent de pandemia de coronavirus?
21. Ce măsuri interne referitoare la angajați ați implementat sau veți implementa în curând la nivelul activității companiei dvs. în contextul crizei generate de pandemia de coronavirus?
22. Ce efecte a produs pandemia de coronavirus și măsurile de prevenție și control luate până în prezent în compania dvs?
Clear selection
23. Cum apreciați procesul digitalizării în dezvoltarea comunei dvs. (ex: emiterea de documente electronice, iluminat inteligent etc)?
Clear selection
24. Care considerați că sunt principalele probleme în Comuna Gornești? Enumerați maxim 3, în funcție de importanța lor.
25. După părerea dvs. ce măsuri ar trebui să întreprindă administrația locală pentru sprijinul agenților economici locali?
26. Vă rugăm să vă exprimați opinia cu privire la prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 (1 = prioritate mică, 2= prioritate medie, 3= prioritate mare)
1
2
3
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere -DC16 (Periș, Iara de Mureș, Ilioara) în comuna Gornești, judetul Mureș
Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în localităţile Petrilaca de Mureş și Teleac, comuna Gornești, judetul Mureș
Înfiinţare reţea de canalizare menajeră în localităţile Petrilaca de Mureş și Teleac, comuna Gornești, judetul Mureș
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere – DC 17 (Intrare Pădureni – DJ 153A) și străzi interioare în comuna Gornești, judetul Mureș
Achiziționare microbuz/e electrice sau electrice-hibrid plug-in pentru transportul elevilor
Amenajarea unei stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
Eficientizarea sistemului de iluminat public prin noi tehnologii
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor
Securitate - sisteme de monitorizare și siguranță a spațiului public, sisteme inteligente de gestiune a rețelelor edilitare
Modernizarea și dotarea dispensarelor medicale din comuna Gornești
Școala inteligentă - dotarea școlilor locale cu echipamente IT pentru îmbunătățirea procesului educațional
Modernizare , dotare și digitalizare Bibliotecă comunală
Înființare și amenajare tabără școlară
Construire platformă pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții
Acțiuni de conștientizare privind schimbările climatice
Creșterea eficienței energetice al clădirilor publice
Promovarea comunei în mediul de afaceri pentru atragerea investitorilor
Promovarea programelor guvernamentale și/sau europene pentru stimularea înființării sau modernizării întreprinderilor
Construire bazin de înot și spații de agrement
Amenajarea și dotarea unor spații dedicate organizării de festivaluri, activități culturale și recreaționale
Centru de recreere și păstrare a tradițiilor locale
Amenajare pistă cicloturistică în comuna Gornești
Amenajare parcuri și spații de joacă pentru copii
Amenajarea unei piețe pentru desfacerea produselor locale
Organizare târguri pentru promovarea produselor locale
Susținerea înființării structurilor asociative în vederea valorificării produselor
Susținerea înființării Punctelor Gastronomice Locale
Proiect de tip gis, emiterea certificatului de urbanism în format digital, gestionarea contractelor încheiate între instituţiile publice şi persoanele fizice sau juridice, emiterea online a autorizațiilor, hărți virtuale etc.
Creșterea capacității administrative a Primăriei comunei Gornești prin achiziția unor echipamente și soluții ITC
Digitalizarea serviciilor publice
Extinderea accesului gratuit la WI-FI în spațiile publice
Realizare cadastru general în comuna Gornești
Realizarea unor platfome comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare
Clear selection
27. Propunerile dvs.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Media Marketing SRL. Report Abuse