Utfodringsrutiner och foderanvändning
Hej! Mitt namn är Olof Vejmarker och läser tredje året på Hippologprogrammet. Den här enkäten ingår i ett kandidatexamensarbete i hippologi. Nedanstående frågor handlar om utfodringsrutiner och foderanvändning och riktar sig till hästägare som har 1-4 hästar. Resultatet kommer verka som grund i arbetet och därför hoppas jag att du har möjlighet att hjälpa till och svara på alla frågor i enkäten. Stort tack för din medverkan!
Var har du din häst/hästar uppstallade? *
Är hästen/hästarna uppstallade i... *
Hur många hästar har ni? *
Vad väger er häst/hästar? *
Your answer
Vilket/vilka grovfoder används? *
Required
Vilken faktor är viktigast när du väljer grovfoder? *
Ger du samma mängd grovfoder i år som tidigare år? *
Är grovfodret analyserat? *
Om svaret är JA på föregående fråga, vilken ts-halt har grovfodret?
Your answer
Hur många gånger per dag utfodras hästen/hästarna med grovfoder? *
Hur många gånger per dag utfodras hästen/hästarna med kraftfoder? *
Hur många kg grovfoder respektive kg kraftfoder består foderstaten/foderstaterna av? *
Your answer
Beräknas foderstater? *
Om svaret är JA på föregående fråga, hur beräknas foderstater?
Har din häst/hästar något avvikande beteende? *
Har din häst/hästar drabbats av kolik under de senaste 12 månaderna? *
Om svaret är JA på föregående fråga, vilken typ av kolik?
Har din häst/hästar drabbats av magsår under de senaste 12 månaderna? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service