Cubic Digital Citizenship Registration Form
  1. ชำระค่าธรรมเนียมผ่านการโอนบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 053-443004-4 ชื่อบัญชี บริษัท คิวบิกครีเอทีฟ จำกัด หรือผ่าน QR ที่นี่
  2. หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ โดยหากสมัครมากกว่า 1 คน ให้แยกสมัครของแต่ละคน
  3. การลงทะเบียนในอัตราปกติสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 7 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท การลงทะเบียนในอัตราพิเศษจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ในทุกกรณี หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์โครงการ
  4. คิวบิกครีเอทีฟจะถือว่าผู้สมัครรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคิวบิกครีเอทีฟเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผู้สมัครทำผิดเงื่อนไขและข้อตกลงใดๆ คิวบิกครีเอทีฟสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าร่วมโดยไม่จำเป็นต้องมีการชดเชยค่าธรรมเนียมใดๆ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานคิวบิกครีเอทีฟ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่นี่
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รอบที่ประสงค์ลงทะเบียน *
Required
ข้อมูลการชำระเงิน *
แจ้งชื่อผู้โอน ยอดเงิน วันที่ และเวลาในการโอน ในกรณีที่ใช้เครดิตค่าธรรมเนียม เวาเชอร์ หรือส่วนลดอื่นๆ กรุณาแจ้งรายละเอียด
ชื่อภาษาไทย *
เฉพาะชื่อหน้า ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ
นามสกุลภาษาไทย *
เฉพาะนามสกุล
ชื่อภาษาอังกฤษ *
เฉพาะชื่อหน้า ไม่รวมคำนำหน้าชื่อ ใช้สำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
นามสกุลภาษาอังกฤษ *
เฉพาะนามสกุล ใช้สำหรับการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
ชื่อเล่นภาษาไทย *
ใช้สำหรับพิมพ์ลงบนป้ายชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด *
ผู้สมัครต้องมีอายุตามที่กำหนดในวันแรกของกิจกรรม โดยปัดเศษของเดือนทิ้ง (เช่น อายุ 9 ปี 11 เดือน ให้ถือว่าอายุ 9 ปี) หากผู้สมัครมีอายุต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์ โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

โปรดระบุปีเป็น ค.ศ.
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครองที่ให้กับผู้สมัคร *
ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ถือว่าผู้ปกครองยืนยันว่าได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก *
ที่อยู่อีเมล
ข้อจำกัดด้านสุขภาพหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
เช่น อาหารหรือยาที่แพ้ ข้อมูลสุขภาพที่สำคัญ คิวบิกครีเอทีฟจะจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษเฉพาะด้วยเหตุด้านการแพทย์หรือศาสนาเท่านั้น (ไม่รวมถึงความชอบส่วนบุคคล) และการจัดอาหารพิเศษบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้ชาวค่ายไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ และอาจถูกยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้รับเงินคืน

คุณทราบข่าวเวิร์กช็อป / กิจกรรม / ค่าย นี้จากที่ใด ?

Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Cubic Creative. Report Abuse