Søknad om medlemsskap - Foreningen Norske Etologer
Styret behandler innkomne søknader på ordinære styremøter.
Opplysninger
Fornavn *
Svaret ditt
Etternavn *
Svaret ditt
Gateadresse *
Svaret ditt
Postadresse *
f.eks 5000 Bergen
Svaret ditt
Mobilnummer *
Svaret ditt
Epostadresse *
Svaret ditt
Type medlemsskap *
For hovedmedlemskap kreves en mastergrad eller PhD i etologi, atferdsbiologi eller tilsvarende. Studentmedlemmer er studenter som tar sikte på et studieløp som kvalifiserer til å bli hovedmedlem. Støttemedlem er medlemmer som støtter foreningens formål.
Neste
Send aldri passord via Google Skjemaer.
Dette innholdet er ikke laget eller godkjent av Google.