12-16.05.2019 - NGO z Europa Cafe' w Brukseli i nowe NGO w Brukseli (V Wizyta studyjna w instytucjach unijnych)- ZAPISY

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w wizycie studyjnej dla organizacji pozarządowych z sieci ‚Europa Cafe’ oraz nowych NGO.

To druga taka wizyta studyjna dla członków sieci Europa Cafe’ jako grupy opiniotwórczej, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego.


Celem wizyty studyjnej jest poznanie instytucji unijnych, w tym przede wszystkim odwiedzenie Parlamentu Europejskiego oraz spotkanie z Europosłami, a także spotkania z osobami/instytucjami, które wspierają organizacje pozarządowe (NGO) w Brukseli.
http://centrumngopoznan.pl/12-16-05-2019-ngo-z-europa-cafe-i-nowe-ngo-w-brukseli-v-wizyta-studyjna-w-instytucjach-unijnych-ue/

_______________________________________________________________________________________________

KWESTIE ORGANIZACYJNE

– Wizyta studyjna 12-16.05.2019r., 3 dni w Brukseli, 2 noclegi (wyjazd/powrót w nocy)
– 1-2 osoby z organizacji (NGO). Ważne: jeżeli liczba chętnych będzie duża, to wtedy możliwa jest tylko 1 osoba z NGO.
– Dojazd/powrót: autobus/autokar
UDZIAŁ WŁASNY: 590 zł za osobę płatne przelewem. Szczegóły zostaną podane w osobnym mailu do osób, którym potwierdzimy uczestnictwo.
Szacunkowy całkowity koszt wyjazdu na 1 osobę wynosi ok.2.000 zł.
WAŻNE: Inne wydatki w Brukseli oraz podczas drogi do/z Brukseli, szacunkowy koszt ok.20 EUR i więcej według potrzeb – uczestnicy finansują ze środków własnych. Również dojazd do miejsca spotkania w Warszawie i Poznaniu, i powrót – uczestnicy finansują ze środków własnych.

Wyjazd jest w części dofinansowany ze środków Parlamentu Europejskiego na wizyty studyjne.
Ważne: Parlament Europejski (PE) dofinansuje wyjazd pod warunkiem odbycia wizyty studyjnej w dniu 14.05.2019 i potwierdzenia obecności na recepcji w PE w tym dniu

Zgłoszenia online do 21.03.2019 (krótki termin ze względu na kwestie organizacyjne w Brukseli)
Potwierdzenie uczestnictwa mailowo do 22.03.2019.
Po zakwalifikowaniu i dokonaniu wpłaty, możliwa jest tylko zmiana osoby z danej organizacji. Nie ma możliwości rezygnacji i zwrotu środków.

Więcej - http://centrumngopoznan.pl/12-16-05-2019-ngo-z-europa-cafe-i-nowe-ngo-w-brukseli-v-wizyta-studyjna-w-instytucjach-unijnych-ue/

_______________________________________________________________________________________________

ORGANIZATORZY

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA i Centrum NGO Poznań
Kontakt: Monika Łagodzińska (email: monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl)

_______________________________________________________________________________________________

A. Dane Uczestniczki/Uczestnika:
A1. Imię *
Your answer
A2. Nazwisko *
Your answer
A3. Telefon kontaktowy (w formacie 0048- XXX-XXX-XXX): *
Your answer
A4. Adres e-mail: *
Your answer
A5. Numer dowodu osobistego lub paszportu (niezbędny dla celów organizacyjnych): *
Your answer
A5a. Data ważnosci dowodu osobistego lub paszportu (DD.MM.RRRR; niezbędny dla celów organizacyjnych, ważny co najmniej 6 miesięcy): *
Your answer
A5b. Numer PESEL (niezbędny dla celów organizacyjnych) *
Your answer
A5c. Data urodzenia (DD.MM.RRRR; niezbędna dla celów organizacyjnych) *
Your answer
A5d. Obywatelstwo (niezbędne dla celów organizacyjnych) *
Your answer
A6. Adres zamieszkania (niezbędny dla celów organizacyjnych): *
Your answer
A7. Status uczestnika: *
Required
B. Spotkanie 12-16.05.2019 - NGO z Europa Cafe' w Brukseli (V Wizyta studyjna w Brukseli)
Prosimy w kilku zdaniach maks.4-5 odpowiedzieć na pytania poniżej.
Odpowiedzi na nie będą podstawą do wyłonienia uczestników wyjazdu.

http://centrumngopoznan.pl/12-16-05-2019-ngo-z-europa-cafe-i-nowe-ngo-w-brukseli-v-wizyta-studyjna-w-instytucjach-unijnych-ue/

B1. Co zachęciło Panią/Pana do uczestnictwa w tym spotkaniu? (10 pkt.) *
(maks. 600 znaków)
Your answer
B2. Czego Pani/Pan oczekuje od tego spotkania? (10 pkt.) *
(maks. 600 znaków)
Your answer
B3. Jak chce Pani/Pan wykorzystać to spotkanie w swoich dalszych działaniach? (10 pkt.) *
(maks. 600 znaków)
Your answer
B4. Dlaczego właśnie Panią /Pana (Pani/Pana organizację) mamy zaprosić na to spotkanie ?(10 pkt) *
(maks. 600 znaków)
Your answer
B4a. Uczestniczyłam/-em w wizycie studyjnej w Brukseli z ramienia Komisji Europejskiej w roku 2016 dla członków sieci Europa Cafe' i nowych NGO. (10 pkt.) *
B4b. Uczestniczyłam/-em w wizycie studyjnej w Brukseli z ramienia Parlamentu Europejskiego w roku 2017 dla członków sieci Europa Cafe' i nowych NGO. (10 pkt.) *
B4c. Brałam/-em udział w spotkaniach sieci Europa Cafe' w latach 2013-2018.(10 pkt.) *
Prosimy wybrać jedną opcję.
B4d. Zorganizowałam/-em spotkanie sieci Europa Cafe w 2018.(30 pkt.) *
Prosimy wybrać jedną opcję.
B5. Deklaruję swój udział własny w wysokości 590zł w wizycie studyjnej i zobowiązuję się do dokonania wpłaty w podanym terminie do 25.03.2019 *
Required
B6. Z jakiego źródła dowiedział/-a się Pan/Pani o spotkaniu/wizytach studyjnych w Brukseli? *
Prosimy wybrać jedno dominujące.
Required
B7. Prosimy o wskazanie Pani/Pana preferencji żywieniowych: *
Dołożymy starań, by spełnić Pani/Pana oczekiwania w miarę możliwości:))
B8. Prosimy napisz w kilku zdaniach, jakie inicjatywy Pani/Pan podejmował/-a w związku z tematyką europejską i obywatelską w ostatnich 2 latach (2017-2018) np. warsztaty, konferencje, debaty, spotkania itd. *
Krótki opis, grupa docelowa, efekty (rezultaty), (maks. 600 znaków)
Your answer
B9. Preferuję miejsce zbiórki na wyjazd w: *
B10. Jeżeli istniałaby możliwość wyjazdu/zabrania na wyjazd do Brukseli osoby towarzyszącej (koszt osoby towarzyszącej wynosi ok.1.490 PLN ), to: *
Required
C. Dane organizacji:
C1. Nazwa organizacji w j.polskim, ZGODNA z nazwą w KRS: *
Your answer
C1a. Nazwa organizacji w j.angielskim *
Your answer
C2. Opis organizacji w j.polskim: *
(maks. 600 znaków)
Your answer
C3. Numer KRS w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji: *
Your answer
C4. Numer KRS rejestru przedsiębiorców: *
Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - prosimy pisać NIE DOTYCZY
Your answer
C5. Telefon kontaktowy do organizacji (w formacie 0048- XXX-XXX-XXX): *
Your answer
C6. Adres email kontaktowy do organizacji: *
Your answer
C7. Strona www organizacji: *
Jeśli nie ma strony www, proszę wpisać link do Facebook.
Your answer
C8. Miejscowość: *
Your answer
C9. Województwo: *
Your answer
D. Kwestie formalne:
D1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jak również, od dnia 25 maja 2018 roku – w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1). *
D2. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów oraz innych uczestników Europa Cafe. *
D3. Zobowiązuję się do wypełniania ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA oraz innych dokumentów wymaganych w związku z wyjazdem studyjnym do Brukseli. *
D4. Jeśli ma Pani/Pan ochotę coś do nas napisać, czymś się podzielić, to prosimy to zrobić tutaj!
Your answer
E. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA, ul.Grottgera 16/1, 60-758 Poznań.

Dane przetwarzane są w celu organizacji spotkania i rekrutacji uczestników na ww. spotkanie Europa Cafe' oraz przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. działań Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA, Poznań związanych z siecią Europa Cafe'.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, a także prawo wniesienia umotywowanego, pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innym podmiotom.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service