Lisa 6 - Eesti Pulmamess 2020/2021 - Eksponendi elektritarbimise kooskõlastusleht / Annex 6 - Exhibitor’s Electricity Consumption Check-List
1. Ettevõtte (eksponendi) juridiiline nimi / Juridical name of the company (Exhibitor) *
Your answer
2. Eksponendi esindaja nimi, telefon ja e-mail / Name, phone and e-mail of the representative of the Exhibitor *
Your answer
3. Eksponendi platsi number (osalemise lepingust) / Exhibitor’s stand no (from the Participation Agreement)
Your answer
4. Elektri kasutamise periood / Period of using electricity *
5. Eksponendi elektrit tarbivate seadmete loetelu ja kogused/ List of the electricity-consuming appliances *
Palun kirjutage loeteluna kõik seadmed eraldi. / Please list all the devices separately.
Your answer
6. Elektriühendus(t)e tellimine / Ordering the electrical connection(s) *
Siia märgitakse ainult need pistiku tüübid ja kogused, mida eksponent soovib korraldajalt saada (mitte need, mida eksponent oma platsil sisemiselt laiali jagab). Juhul kui te ei tea millist elektriühendust te tellima peaksite, siis jätke siia vastus kirjutamata ja messi elektrijuht võtab teiega ühendust ja soovitab parimat lahendust. / This section shall set out the types and quantities of only the sockets that the exhibitor wishes the organiser to provide (not the ones that the exhibitor uses to distribute power within their stand).
Your answer
Küsimuste korral võtke ühendust! / If you have any questions, please contact!
Eesti Pulmamess - Tiia Tamberg +372 525 9144 tiia@pulmamess.ee / Kuldar Pajula +372 58188184 kuldar@pulmamess.ee
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.