Abonnement på Borgnytt

Borgnytt kjem med eitt nummer pr år. Bladet er gratis - vi voner det går i balanse gjennom gåver til skulen.
Meldingsblad for skolevener til Borgund folkehøgskole.

I redaksjonen for 2015 utgåva: Ottar Myrseth, Jan Kristian Behrentz,Ingrid Rødseth og Sven Wågen Sæther
Grafisk formgjevar: Matthias Furrer

Bladet vert sendt ut i ulike fellesutsendingar gjennom skuleåret.
Dersom du vil ha bladet tilsendt kvart år, kan du bestille det på dette skjemaet.
Gåvekonto: 8220 02 20788 (Merk gåva Borgnytt)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question